Dyk ner i den Digitala tvillingens värld

Vad är en Digital Tvilling

Konceptet av Digitala tvillingar är något som snabbt utvecklats från en nischad teknik till en Game-changer för företagen. Men vad är egentligen en digital tvilling och vad använder man de till? Det kommer vi ta reda på i detta inlägget!

Vad är en Digital tvilling?

En digital tvilling är en virituell representation av ett fysiskt objekt, system eller process. Det kan likna sig i en digital klon av en verklig enhet, som t.ex en maskin, byggnad eller till och med en hel stad. Man skulle kunna jämföra det med en spegel; men inte vilken spegel som helst, utan en som kan se dåtid, nutid och framtid.

Denna processen är möjlig på grund av datainsamling från olika sensorer och andra datakällor.

Hur en digital tvilling kan hjälpa dig!

Digitala tvillingar går att tillämpa i flera olika användningsområden, här är några av de vanligaste:

Tillverkning & Industri 4.0

I tillverkningsindustrin hjälper digitala tvillingar till med att optimera produktions processen, förutspå maskinfel och förbättra kvalitetskontrollen. Den digitala tvillingen kan representera hela produktionskedjan och på så sätt identifiera flaskhalsar och därefer föreslå justeringar i realtid.

Stadsplanering

Digitala tvillingar används även för att modellera hela städer. Stadsplannerare kan simulera traffikflöde, energikonsumtion och miljöpåverkan för att göra beslut baseradt på data.

Sjukvård

Inom sjukvården blir det vanligare och vanligare att skapa digitala tvillingar av patienter för att ge dem en personlig behandlingsplan. Dessa virituella kopior hjälper läkare att förutse sjukdomens eller sjukdommarnas utveckling och utvärdera effektiviteten av olika insatser.

Asset management

Digitala tvillingar gör det möjligt för organisationer att bland annat övervaka hälsan på sina assets och förutspå när utrustning kan behövas underhållas eller bytas ut. 

Hur jobbar vi med digitala tvillingar?

Vi jobbar med digitala tvillingar utifrån det som nämndes under sektionen “Asset management” och utgår från orden Structure, Quality och Liability. 

Structure

Vi skapar och säkerställer att datastrukturen om tillgångarna är genomtänkt och standardiserad på ett sätt som gör att den supportar både nuvarande processer och framtida krav.

Quality

Vi harmoniserar, uppdaterar och kvalitetssäkrar datan så att den speglar verkligheten.

Liability

Vi hjälper er att säkerställa kvalitén och användandet av er Digital Twin genom att stötta organisationen i hur den bäst nyttjas och hanteras för att skapa värde över tid.

Vad har vi lärt oss?

För att sammanfatta fördelarna med Digitala tvillingar kan man ha nytta av balnd annat:

Användningen av digitala tvillingar möjliggör effektivare forskning och design av produkter. Med hjälp av inmatatad data kan förmodade prestandautfall förutspås, och på så sätt hjälpa företag att göra nödvändiga produktförbättringar innan produktionen ens har påbörjats.

Även efter att en ny produkt har gått in i produktionen kan digitala tvillingar hjälpa till att spegla och övervaka produktionssystem. Syftet är att uppnå och bibehålla topprestanda under hela tillverkningsprocessen.  

Digitala tvillingar kan till och med hjälpa tillverkare att bestämma vad som ska göras med produkter som når slutet av sin livscykel och behöver genomgå slutbehandling, genom återvinning eller andra åtgärder. Genom att använda digitala tvillingar kan de avgöra vilka material från produkten som kan återvinnas.

Med andra ord kan man säga att genom skapandet av digitala tvillingar får du tillgång till en hel del fördelar som bland annat möjligheten till datadrivna beslut, minskade driftstopp och förbättring av företagets effektivitet.

Behöver du hjälp med att skapa eller underhålla din/dina digitala tvillingar? Tveka isåfall inte på att kontakta oss på nyfiken@sqlsystems.se.

Sociala Medier

Våra inlägg

Vad är data governance

Vad är data governance?

Vad innebär Data Governance och varför ska du använda det i ditt företag? Läs det här inlägget för att få mer förståelse!

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV