EFFEKTIVISERAD MASTERDATAHANTERING FÖR GLOBAL FÖRPACKNINGSINDUSTRI

75% snabbare artikeladministration

50% minskad ledtid

Förutsättning för uppfyllnad av legala krav

1000 DIGITAL TWINS TILL VÄRLDSLEDANDE INDUSTRIFÖRETAG

25% kortare ledtider

10% vinstökning på reservdelsförsäljning

1-2 års Payback

EAM PÅ VÄRLDENS FÖRSTA DIGITALISERADE KRAFTVERK

95% tidsbesparing

Nollvision uppnådd på personskador

Harmoniserat 1200 pärmar med dokumentation från 200 leverantörer 

VÅRA KUNDER SÄGER: