Digital Twin The Movie

Masterdatahantering

75% snabbare artikeladministration

50% minskad ledtid

Förutsättning för uppfyllnad av legala krav

1000 Digital Twins

25% kortare ledtider

10% vinstökning på reservdelsförsäljning

1-2 års Payback

Enterprise Asset Management

95% tidsbesparing

Nollvision uppnådd på personskador

Harmoniserat 1200 pärmar med dokumentation från 200 leverantörer 

VÅRA KUNDER SÄGER: