EXPERTER INOM DATA MANAGEMENT I SAP

Troligtvis världens skarpaste konsultbyrå inom

Foundation for Innovation

Experter inom data management
i SAP

Troligtvis världens skarpaste konsultbyrå inom

Experter inom data management
i SAP

Troligtvis världens skarpaste konsultbyrå inom

Experter inom data management
i SAP

Troligtvis världens skarpaste konsultbyrå inom

Foundation for Innovation

Make your data work

Data behöver vara  strukturerad och kvalitetssäkrad för att vara pålitlig. Därför har vi utvecklat SQL-metoden som säkerställer att din data jobbar för dig och hjälper dig att spara tid och tjäna pengar.

SAP konsult
0 %

av all data som skapas används aldrig. Ostrukturerad data kostar 611 miljarder dollar per år.

0 %

av alla beslutsfattare har opålitlig data som underlag i sina beslutsprocesser.

0 minuter

av en ingenjörs arbetsdag läggs på att hitta kvalitetssäkrad data och teknisk dokumentation.  

Sql Systems kugghjul

Vi har sedan 1985 arbetat utifrån våra tre kugghjul som skapar grunden för SQL-metoden. Med vår expertis ser vi till att kunden får strukturerad, kvalitetssäkrad data och vi tar ansvar för att datan blir pålitlig och användbar. För att kugghjulen ska snurra måste man se till att alla delar fungerar. Maximalt värde utvinns när structure, quality och liability kugghjulen samarbetar.

Lära känna
våra kunder
"Everyone LIES BUT
NOT DATA"
Kontakta oss
SQL Systems Puls
Visste du att

SQL Systems har arbetat med Master Data Management, teknisk dokumentation, digital twin, digital thread samt
service- och underhållssystem sedan 1985.

Vi är ingenjörer som utvinner data och information ur kundens system, till exempel SAP ERP och andra affärssystem. För att kundens affärssystem skall fungera optimalt behöver systemets master data vara korrekt och ha genomgått governance. Om en master data governance process saknas har SQL Systems stor erfarenhet av framtagande av master data governance processer och arbete med master data management.

Inom organisationer med stora tekniska tillgångar är teknisk dokumentation av stor vikt. Den tekniska dokumentationen används dagligen i service, underhåll och ombyggnation planering och arbete. Om den tekniska dokumentationen inte är korrekt eller svår att lokalisera blir dessa processer inte effektiva. SQL Systems har arbetat med teknisk dokumentation, på både strategisk och operativ nivå inom flertalet branscher. Grunden till bra teknisk dokumentation är väl implementerad governance process och document management system som supporterar verksamheten, processen och personalen. SQL Systems har utvecklat egna document management system samt arbetat i flera av de stora document management systemen, såsom SAP DMS, KKS, HxGN (tidigare Infor) Document Management m.m. Teknisk dokumentation är en grundbult i en Digital twin. En digital twin är en exakt representation av verkligheten. SQL Systems digital twins är digitala kopior av den verkliga tekniska anläggningen som kunden förvaltar. Exempel på när digital twins är användbara är för organisationer som förvaltar kraftverk, fastigheter, produktionsanläggningar, infrastruktur, fordon eller andra transportmedel. SQL Systems har byggt digital twins med hjälp av KKS i SAP ERP och SAP PM. Digital thread handlar om att ha full kontroll över en produkts livscykel. Digital thread går hand i hand med Product lifecycle management och framtiden för många producerande företag. Med en korrekt digital thread kan man i efterhand analysera varför två produkter ur samma anläggning har olika prestanda. Både Digital twin och Digital thread är förutsättningar för implementation av Industry 4.0 och servitization.

We live by
courage, collaboration & integrity in everything we do
SQL Systems_masterdata_footer (1)

Adress:

Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö

Adress:

Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö

EN SV