kunder

Global gasturbintillverkare
SQL Systems bygger Digital Twins med hjälp av SQL metoden. Vi har sedan 2012 tillsammans med global gasturbintillverkare strukturerat och kvalitetssäkrat 1100 gasturbiner och dess tekniska dokumentation.
Global gasturbintillverkare
SQL Systems bygger Digital Twins med hjälp av SQL metoden. Vi har sedan 2012 tillsammans med global gasturbintillverkare strukturerat och kvalitetssäkrat 1100 gasturbiner och dess tekniska dokumentation.
Global förpackningstill -
verkare
SQL Systems är en del av global master data som hanterar master data governance på global tillverkningfabrik. Vi hanterar och kvalitetssäkrar mer än 50 000 materialförfrågningar varje år.
Global förpacknings -tillverkare
SQL Systems är en del av global master data som hanterar master data governance på global tillverkningfabrik. Vi hanterar och kvalitetssäkrar mer än 50 000 materialförfrågningar varje år.
E.on
SQL Systems strukturerade och kvalitetssäkrade data för 700 000 kunder. Vi arbetade med integration mellan  SAP PM, GIS (dpPower) och driftsystem (SCADA).
E.on
SQL Systems strukturerade och kvalitetssäkrade data för 700 000 kunder. Vi arbetade med integration mellan SAP PM, GIS (dpPower) och driftsystem (SCADA).
Vad säger våra kunder
Vad säger våra kunder
We live by
courage, collaboration & integrity in everything we do
SQL Systems_masterdata_footer (1)

Adress:

Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö

Adress:

Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö

EN SV