tjänster

VÅR eXPERTIS
Vår passion för data och teknisk dokumentation har bidragit till att vi har utvecklat SQL-metoden. Genom den kan vi skapa Digital Twin, Digital Thread, Master Data och Teknisk Dokumentation.

Structure | Quality | Liability

data the world's most valuable resource
Structure | quality | Liability

Structure

Vet du att 90 % av all data är ostrukturerad? Det innebär att företag slösar tid och pengar i sökandet efter rätt data på rätt plats. I genomsnitt förlorar företag 26 miljoner kronor per år på att leta efter obefintlig data samt återskapa data de inte kan hitta. SQL Systems är experter på att strukturera tekniska objekt, såsom standarder, funktionell struktur, installerade artiklar, reservdelar och dokument. Efter en månad med vår hjälp att strukturera data har företag sparat mycket tid och pengar genom att personal kan hitta det de söker.
Tekniska objekt är till exempel: Standarder/Regler, Struktur (Funktion/placering), Individer (Serienummer), Installerad artikel, Reservdelar, Dokument.

Quality

Med kvalitetssäkrad data är din personal säker på att systemet inte innehåller dubbletter och att datan är uppdaterad. Mänskliga faktorn är orsaken till 60 % av företagets ostrukturerade data, det innebär att det kan finnas dubbletter och felaktig information. SQL Systems erbjuder kvalitetssäkring av ditt företags data, det genererar en säker grund för digitalisering inom alla områden där denna data används. Vår lösning ger samma information oavsett var i organisationen du är. Vi är experter på att harmonisera, granska, rätta och uppdatera data och vi har en metod för att automatisera vårt arbete för att spara tid och pengar. Till de tekniska objekten erbjuder vi följande tjänster: Harmonisering, Granskning/rättning, Uppdateringar/mottagande/inhämtning, Automatisering/RPA, Master data management, Data governance, Analys.

Liability

Genom att strukturerar och kvalitetssäkra din data vet du att den är pålitlig. Endast 10 % av alla företag tror att de har data som de kan lita på, det innebär att 90 % av alla beslut tas på felaktig data . Vågar du ta ansvar och räkna på vad det kostar ditt företag?
SQL Systems stöttar genom att skapa ordning på strukturen med hög kvalitet och säkerställer att man får ut värdet av datan. Vi skapar grunden för att du ska ha förtroende för din data så att din personal kan hitta kvalitetssäkrad data, agera utifrån den och ta rätt beslut.
Vi säkerställer användandet av den kvalitetssäkrade strukturen genom följande: ERP (SAP, M3), EAM (SAP, M3, Infor EAM, Maximo, IFS, API), MDM ( PIM, Migreringsverktyg, Data Modeling, BI, MDG (SAP) Dokumenthantering (SAP DMS, Infor IDM.

Structure

Vet du att 90 % av all data är ostrukturerad? Det innebär att företag slösar tid och pengar i sökandet efter rätt data på rätt plats. I genomsnitt förlorar företag 26 miljoner kronor per år på att leta efter obefintlig data samt återskapa data de inte kan hitta. SQL Systems är experter på att strukturera tekniska objekt, såsom standarder, funktionell struktur, installerade artiklar, reservdelar och dokument. Efter en månad med vår hjälp att strukturera data har företag sparat mycket tid och pengar genom att personal kan hitta det de söker.
Tekniska objekt är till exempel: Standarder/Regler, Struktur (Funktion/placering), Individer (Serienummer), Installerad artikel, Reservdelar, Dokument.

Quality

Med kvalitetssäkrad data är din personal säker på att systemet inte innehåller dubbletter och att datan är uppdaterad. Mänskliga faktorn är orsaken till 60 % av företagets ostrukturerade data, det innebär att det kan finnas dubbletter och felaktig information. SQL Systems erbjuder kvalitetssäkring av ditt företags data, det genererar en säker grund för digitalisering inom alla områden där denna data används. Vår lösning ger samma information oavsett var i organisationen du är. Vi är experter på att harmonisera, granska, rätta och uppdatera data och vi har en metod för att automatisera vårt arbete för att spara tid och pengar. Till de tekniska objekten erbjuder vi följande tjänster: Harmonisering, Granskning/rättning, Uppdateringar/mottagande/inhämtning, Automatisering/RPA, Master data management, Data governance, Analys.

Liability

Genom att strukturerar och kvalitetssäkra din data vet du att den är pålitlig. Endast 10 % av alla företag tror att de har data som de kan lita på, det innebär att 90 % av alla beslut tas på felaktig data. Vågar du ta ansvar och räkna på vad det kostar ditt företag? SQL Systems stöttar genom att skapa ordning på strukturen med hög kvalitet och säkerställer att man får ut värdet av datan. Vi skapar grunden för att du ska ha förtroende för din data så att din personal kan hitta kvalitetssäkrad data, agera utifrån den och ta rätt beslut.
Vi säkerställer användandet av den kvalitetssäkrade strukturen genom följande: ERP (SAP, M3), EAM (SAP, M3, Infor EAM, Maximo, IFS, API), MDM ( PIM, Migreringsverktyg, Data Modeling, BI?, MDG (SAP, fler?, PLM (SAP), Dokumenthantering (SAP DMS, Infor IDM, SQL kickass program, Utbildning, Rådgivning Dataarkitekter, Dataanalyser, Digitaliseringsstrategi Datastrategi.
är du nyfiken på våra tjänster?

Digital Twin

Digital Twin är en digital representation av den verkliga tekniska anläggningen under hela dess livscykel. Så som det ser ut i verkligheten ser det ut i systemet. Med hjälp av en Digital Twin samlas och tillgängliggörs all data och information om den tekniska anläggningen på en plats. Det struktureras för att möta och effektivisera verksamhetens krav och processer samt för att möjliggöra framtida digitala innovationer.

Structure

SQL Systems skapar och säkerställer att datastrukturen om tillgångarna är genomtänkt och standardiserad på ett sätt som gör att den supportera både nuvarande processer och framtida krav.

Quality

SQL Systems harmoniserar, uppdaterar och kvalitetssäkrar datan så att den speglar verkligheten.

Liability

SQL Systems hjälper er att säkerställa kvaliteten och användandet av Er Digital Twin genom stötta organisationen i hur den bäst nyttjas och hanteras för att skapa värde över tid.

Digital Twin

Digital Twin är en digital representation av den verkliga tekniska anläggningen under hela dess livscykel. Så som det ser ut i verkligheten ser det ut i systemet. Med hjälp av en Digital Twin samlas och tillgängliggörs all data och information om den tekniska anläggningen på en plats. Det struktureras för att möta och effektivisera verksamhetens krav och processer samt för att möjliggöra framtida digitala innovationer.

Structure

SQL Systems skapar och säkerställer att datastrukturen om tillgångarna är genomtänkt och standardiserad på ett sätt som gör att den supportera både nuvarande processer och framtida krav.

Quality

SQL Systems harmoniserar, uppdaterar och kvalitetssäkrar datan så att den speglar verkligheten.

Liability

SQL Systems hjälper er att säkerställa kvaliteten och användandet av Er Digital Twin genom stötta organisationen i hur den bäst nyttjas och hanteras för att skapa värde över tid.

Digital Thread

I en Digital Thread kopplas all nödvändig data ihop under produktens hela livscykel, från design via tillverkning till eftermarknad. Detta görs för att produktens data skall ha full spårbarhet. En produkt som saknar Digital Thread kan liknas vid Viskleken. En deltagare börjar med att viska en mening till nästa deltagare, när meningen har nått den sista personen i kedjan har den ofta fått en ny innebörd. I en organisation orsakar detta stora kostnader och förlorad tid.

Structure

SQL Systems kan hjälpa till att definiera grundstrukturen för produktens data. Det möjliggör sedan att data från hela dess livscykel kan adderas men att den digital tråden alltid förblir intakt.

Quality

SQL Systems harmoniserar, kvalitetssäkrar och tillför data för att säkerställa full spårbarhet genom dess livscykel.

Liability

SQL Systems kan hjälpa till med att designa och implementera arbetssätt, governance-modeller och nyttjandet genom hela organisationen.

Digital thread

I en Digital Thread kopplas all nödvändig data ihop under produktens hela livscykel, från design via tillverkning till eftermarknad. Detta görs för att produktens data skall ha full spårbarhet. En produkt som saknar Digital Thread kan liknas vid Viskleken. En deltagare börjar med att viska en mening till nästa deltagare, när meningen har nått den sista personen i kedjan har den ofta fått en ny innebörd. I en organisation orsakar detta stora kostnader och förlorad tid.

Structure

SQL Systems kan hjälpa till att definiera grundstrukturen för produktens data. Det möjliggör sedan att data från hela dess livscykel kan adderas men att den digital tråden alltid förblir intakt.

Quality

SQL Systems harmoniserar, kvalitetssäkrar och tillför data för att säkerställa full spårbarhet genom dess livscykel.

Liability

SQL Systems kan hjälpa till med att designa och implementera arbetssätt, governance-modeller och nyttjandet genom hela organisationen.

Master Data

Master Data är en grundförutsättning för drift, styrning och uppföljning i alla processer men för att den ska skapa värde för verksamheten måste den vara harmoniserad och korrekt. Master Data som skapas och hanteras på ett standardiserat och strukturerat sätt är en tillgång för varje organisation.

Structure

SQL Systems designar en strategi med tillhörande standarder för hur Master Data och dess objekt ska hanteras inom organisationen.

Quality

SQL Systems harmoniserar, kvalitetssäkrar och tillför data för att göra Master Data till en tillgång.

Liability

SQL Systems säkerställer att arbetssättet kring Master Data uppfyller fastställda standarder i enlighet med strategin – en komplett implementerad governance proces.

Master data

Master Data är en grundförutsättning för drift, styrning och uppföljning i alla processer men för att den ska skapa värde för verksamheten måste den vara harmoniserad och korrekt. Master Data som skapas och hanteras på ett standardiserat och strukturerat sätt är en tillgång för varje organisation.

Structure

SQL Systems designar en strategi med tillhörande standarder för hur Master Data och dess objekt ska hanteras inom organisationen.

Quality

SQL Systems harmoniserar, kvalitetssäkrar och tillför data för att göra Master Data till en tillgång.

Liability

SQL Systems säkerställer att arbetssättet kring Master Data uppfyller fastställda standarder i enlighet med strategin – en komplett implementerad governance proces.

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation innefattar all dokumentation som rör en anläggning eller produkt och som används och hanteras genom hela organisationen och livscykeln. Bra hantering av Teknisk Dokumentation innebär att den aldrig skall kunna ifrågasättas eftersom den är korrekt, i sin senaste version och digitalt tillgänglig för hela organisationen.

Structure

SQL Systems designar standarder och regler för hur Teknisk Dokumentation skall hanteras.

Quality

Kvalitetssäkrad teknisk dokumentation är uppdaterad och avser rätt produkt, artikel eller anläggning.

Liability

SQL Systems säkerställer att arbetssättet kring Teknisk Dokumentation uppfyller fastställda standarder och regler – en komplett implementerad governance process för Teknisk Dokumentation.

Teknisk dokumentation

Teknisk Dokumentation innefattar all dokumentation som rör en anläggning eller produkt och som används och hanteras genom hela organisationen och livscykeln. Bra hantering av Teknisk Dokumentation innebär att den aldrig skall kunna ifrågasättas eftersom den är korrekt, i sin senaste version och digitalt tillgänglig för hela organisationen.

Structure

SQL Systems designar standarder och regler för hur Teknisk Dokumentation skall hanteras.

Quality

Kvalitetssäkrad teknisk dokumentation är uppdaterad och avser rätt produkt, artikel eller anläggning.

Liability

SQL Systems säkerställer att arbetssättet kring Teknisk Dokumentation uppfyller fastställda standarder och regler – en komplett implementerad governance process för Teknisk Dokumentation.

We live by
courage, collaboration & integrity in everything we do
SQL Systems_masterdata_footer (1)

Adress:

Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö

Adress:

Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö

E-mail:

nyfiken@sqlsystems.se

EN SV