BloGg

Sök
ta del av vår puls
Välkomna till vår blogg, här delar vi med oss av vår puls. Här hittar ni inlägg om våra tjänster, expertis och våra medarbetare SQL-iens. Välj kategori eller scrolla ner för att läsa mer!
Vår Puls
Följ oss på våra
sociala medier
De 17 globala målen

Vi tycker att samtliga av de 17 globala målen är oerhört viktiga mål. Vi vill ta vårt ansvar som bolag för en hållbar- socialt ansvarstagande värld som vi med gott samvete kan efterlämna till kommande generationer. Däremot vet vi också att vi måste börja “3S” – Simpla Små Steg och därför har vi kollat på vilka av dessa 17 mål finns väl integrerad i våra befintliga arbetsprocesser och där vi har konkreta mätetal som påvisar hur det går för oss.  

Vi tycker det är viktigt med integritet, dvs det vi säger och gör ska också speglas i konkreta handlingar i vår verksamhet. Vi har därför börjat i en liten skala  genom att kolla på vilka av dessa 17 mål finns konkret i vårt bolag. För att vi ska vara ett framgångsrikt kunskapsföretag som ska locka till oss de bästa är det självklart att arbeta mot dessa mål väl integrerad i vår arbetsprocesser. För oss skall dessa mål vara en del av vårt DNA men också guidelines för vad vi ska fortsätta arbeta för.

Nedan har vi highlightat de områden som idag är del av våra processer.

God hälsa

För oss innebär detta konkret att vi har preventiv företagsvård, dit man kan söka sig innan man blir sjuk. Vi har en balanserad arbetsbelastning där de föregående tre åren haft låga siffror på att man känner sig överbelastad.

God utbildning 

För oss som kunskapsföretag innebär det att vi har som mål att ligga på 5h /vecka för personlig och professionell utbildning inom kommande 5 år. Idag erbjuder vi 1,5 h / vecka för personlig och professionell utveckling. Alla har en egen budget och tillgång till världens största utbildningsplattform.

Jämställdhet

Vi har haft förmånen att locka till oss en jämn könsfördelning vid våra rekryteringar. Vi har idag 42 % kvinnor och 58 % män

Ekonomisk tillväxt

Vi följer svensk lagstiftning och jobbar aktivt på att hålla bättre förmåner än det kollektiva som finns i samhället, ex bättre pensionsavtal.

Minskad ojämlikhet

Vi arbetar aktivt på att få in synpunkter och förbättra processer genom transparens och tydlighet. Alla kan bidra till utveckling och förbättring. Självledarskap i fokus- arbetar på att minska hierarkier.

Hållbar konsumtion

Internt tänker vi på vad vi handlar och konsumerar som bolag Våra lösningar till våra kunder handlar om att öka livslängden på deras tillgångar och förlänga produktlivscykel för dessa tillgångar.

Inkluderande samhällen

Vi arbetar aktivt på att samtliga ska få höras, bekräftas och uppskattas då vi tror på allas delaktighet och untapped potential. Vi har veckovisa rosceremonin för utveckling, samarbete och inkludering.

1

Ingen fattigdom

2

Ingen hunger

3

God hälsa och välbefinnande

4

God utbildning 

5

Jämställdhet

6

Rent vatten och sanitet för alla

7

Hållbar energi för alla

8

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

9

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

10

Minskad ojäm-likhet

11

Hållbara städer och samhällen

12

Hållbar konsumation och produktion

13

Bekämpa klimat-förändringarna

14

Hav och marina resurser

15

Ekosystem och biologidk mångfald

16

Fredliga och inkluderande samhällen

17

Genomförande och globalt partnerskap

We live by
courage, collaboration & integrity in everything we do
SQL Systems_masterdata_footer (1)

Adress:

Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö

Adress:

Baltzarsgatan 23, 211 36 Malmö

EN SV