Vad är data governance?

Vad är data governance

Vad är data governance?

Data governance är ett begrepp som man kan stöta på i olika situationer och som kan ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang man stött på det. I SQL Systems fall är data governance ett data management koncept som säkerställer att datan inom företaget är kvalitetssäkrad. Det innebär att datan ska vara relevant och korrekt i hela sin livscykel. Det är viktigt att inte blanda ihop data governance och data management även om de går hand i hand. Om man ska dra en parallell så kan man säga att data governance är ritningen till en konstruktion och data management är själva konstruktionen.

Varför ska jag använda data governance i mitt företag?

I dagens läge och framförallt i framtiden blir det svårt att bibehålla sin plats på marknaden eller konkurrera mot de större organisationerna utan att använda sig av data governance eftersom det är viktigare än någonsin att ha tillgång till relevant och korrekt data.

Genom att ha kvalitetssäkrad data bygger du en stabil grund för din organisation som du kommer ha stor användning. Några av fallen kan t.ex. infatta besultsfattningen inom organisationen, riskhantering, säkra din data och konstnadsreducering. 

I vissa organisationer kan det handla om att det finns flera avdelningar och i flera fall kan data gå förlorad som kunde varit nödvändig för en annan avdelning, t.ex. att serviceavdelningen får in information om kunderna och deras tekniska utrustning. Då är det viktigt att utvecklingsavdelningen tar del av den informationen eftersom den kommer vara avgörande för att se framtida behov och utvecklingspotential hos kunden. Om man har bra data governance delas informationen som serviceavdelningen har med utvecklingsavdelningen och på så sätt sparar man enorma summor istället för att spendera pengar på research om kunderna och deras utrustning som man egentligen redan har inom organisationen.

Vad är data governance?

Nyckelfördelar med data governance

  • Högre lönsamhet och tidseffektivitet i företaget
  • Bättre datakvalitet
  • Datasäkerhet och integritetsskydd
  • Bättre underlag för beslutsfattning
  • Högre kundnöjdhet

Hur arbetar SQL Systems med data governance?

När vi hjälper kunder arbetar vi utifrån våra tre kugghjul, det vill säga grunden till SQL-metoden, Structure, Quality och Liability.

Vi börjar med att utgå från en gemensam standard och det är utifrån den som vi skapar en struktur. Genom att hålla data uppdaterad i affärssystemet enligt standarden kan vi kvalitetssäkra datan vilket leder till att vi tar ansvar för att datan är korrekt, på rätt plats och att hela organisationen har samma data oavsett avdelning. Det vill säga, era kollegor kommer hitta den data de behöver utan att slösa onödig tid på att leta. Time is money!

Vill du veta mer? Kontakta oss på nyfiken@sqlsystems.se.

Följ oss annars på LinkedIn!

Sociala Medier

Våra inlägg

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV