Vad är skillnaden mellan SAP EAM och SAP ERP?

SAP EAM SAP ERP SQL Systems

Skillnaden mellan SAP EAM och SAP ERP

Den tekniska världen är full av buzzwords och ofta liknar de varandra, vilket kan bli förvirrande. Ett exempel är skillnaden mellan SAP EAM och SAP ERP. Även om dessa två förkortningar kan verka handla om samma sak så refererar de till olika typer av programvara. I detta blogginlägg ska vi bryta ner skillnaderna mellan SAP EAM och SAP ERP.

Vad är SAP EAM?

EAM står för Enterprise Asset Management och är en gren av datorsystem för underhållshantering (CMMS). Den här typen av programvara hanterar livscykeln för olika tillgångar och används vanligtvis inom branscher som förlitar sig på komplexa fysiska tillgångar som maskiner, fordon och utrustning. Låt oss utforska EAM:s funktioner närmare:

Underhåll/Maintenance
SAP EAM gör det möjligt för användare att schemalägga och förebygga underhåll på sina tillgångar (assets). Detta koncept kan appliceras på en större skala och hjälper till att förebygga maskinhaverier, vilket sparar tid och pengar.

Övervakning
SAP EAM erbjuder också unika möjligheter för övervakning av tillgångar i realtid, vilket möjliggör förutsägande underhåll och kostnadsbesparingar.

Hantering
SAP EAM hanterar inte bara maskiner utan erbjuder även lagerhantering, materialhantering, inköp, försörjningskedja och anläggningshantering. Detta hjälper företag att effektivisera sina interna processer.

Prognos
Genom att övervaka tillgångarnas livslängd och prestanda kan EAM göra exakta prognoser om kostnader och behov för att hålla organisationen kostnadseffektiv.

Vad är SAP ERP?

SAP ERP står för Enterprise Resource Planning och hanterar en mängd olika dagliga uppgifter för olika branscher och företagstyper. Vissa kallar det ”allt-i-allo”  och det finns goda skäl till det. ERP erbjuder verktyg för affärsprocesshantering som hanterar en verksamhets data. Detta omfattar en mängd olika funktioner och kan ersätta eller integrera olika typer av programvaror för vissa företag. Låt oss granska ERP:s funktioner i detalj:

Bokföring
SAP ERP kan utföra många redovisningsfunktioner som lönehantering, kundkontrakt, fakturering med mera. Det erbjuder funktioner för att hantera företagets cash flow, vilket hjälper företag att förutse utgifter genom en kostnadsanalys och beräkningar.


Tillverkning och Distribution
När det kommer till att effektivisera arbetsuppgifter, tillverkning och distribution kan SAP ERP moduler maximera effektiviteten. SAP ERP kan automatisera och sammanföra produktionsprocesser som kapacitetsplanering, kostnadsanalys och produktionskontroll/synkronisering, kvalitetssäkring osv. Genom att automatisera upprepade uppgifter har de anställda mer tid till att arbeta med komplexa uppgifter.

Materialhantering
Genom SAP ERP kan man hantera lager, inventering, order och leveranser. Det gör det möjligt för chefer att upprätthålla och följa intäktsmål och optimera lagerprocesser.

Supply Chain
Supply chain, som betyder leveranskedjan, är en komplex process, och SAP ERP hjälper till att automatisera och effektivisera den. SAP ERP erbjuder hantering av inköp, logistik, källhänvisning, distribution, orderhantering och mycket mer. Man kan spåra material eller produkter från ursprung till försäljning och varje steg mellan.

SAP EAM VS ERP SQL Systems

Vill du veta mer? Kontakta oss på nyfiken@sqlsystems.se. Följ oss gärna på Linkedin!

Sociala Medier

Våra inlägg

Vad är data governance

Vad är data governance?

Vad innebär Data Governance och varför ska du använda det i ditt företag? Läs det här inlägget för att få mer förståelse!

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV