Har du hört talas om Global Asset Master?

Vad är global asset master

Har du hört talas om Global Asset Master?

I dagens digitala värld är data en väsentlig faktor till framgång för alla företag, speciellt i tillverkningsbranschen. Med tillkomsten av industri 4.0 har företag tillgång till enorma mängder data, genererad från olika enheter, utrustningar och sensorer. Men, med all denna data finns det ett behov av ett centralt arkiv där all asset data kan lagras och hanteras på ett enhetligt sätt. Och det är här Global Asset Master (GAM) kommer in i bilden.

Global Asset Master, vad är det?

Global Asset Master är ett centralt arkiv som lagrar all asset relaterad data, vilket inkluderar specifikationer om utrustning, underhållsdokumentation, plats och prestandahistorik. Det fungerar som en omfattande och pålitlig informationskälla som kan användas av alla i organisationen som är i behov av asset informationen. Målet med Global Asset Master är att tillföra en enda källa för all asset relaterad data och möjliggöra konsekvens i datahantering inom hela organisationen. Med andra ord, så är GAM ett centraliserat data system som ger dig en helhetsvy av alla assets i din organisation.

Vilken roll har GAM i industri 4.0

Industri 4.0 – den fjärde industiella revolutionen, kännetecknas av ökandet av digitala teknologier i industiprocessen. En av nyckelkomponenterna i industri 4.0 är Internet of Things (IoT), där maskiner, utrustning och sensorer är anslutna till ett nätverk och kan kommunicera med varandra. Med tillkomsten av IoT har alltså mängden genererad data ökat exponentiellt, vilket har medfört svårigheter med att hanteringen av datan.

Den Globala Asset Mastern är med andra ord en lösning på detta problemet genom att agera som en central hub där all data som genereras av dina IoT enheter kan lagras och hanteras. Genom att sammanslå data från olika källor tillåter GAM dig att göra datadrivna beslut som bland annat kan förbättra effektiviteten, minska driftstopp och optimera underhållsscheman. Global Asset Mastern säkerställer även datakonsekvensen över hela organisationen och minskar risken för fel på grund av manuella datainmatningar. 

Genom att använda sig av Global Asset Master i sitt företag möjliggör det följande:

  • Förutsägande underhåll: Genom att övervaka tillgångarnas prestanda över tid kan GAM användas för att identifiera potentiella problem innan de inträffar, vilket minskar stilleståndstiden och underhållskostnaderna.
  • Intelligent beslutsfattande: GAM kan användas för att stödja beslutsfattande genom att tillhandahålla relevant data och analys till rätt personer vid rätt tidpunkt
  • Optimering: Genom att tillhandahålla realtidsdata om tillgångars prestanda kan GAM hjälpa till att optimera produktionsprocesser, minska energiförbrukningen och förbättra den totala effektiviteten.
  • Spårbarhet: GAM kan användas för att spåra tillgångars historia, vilket kan vara användbart för att uppfylla myndighetskrav, såväl som för kvalitetskontroll och produktspårbarhet i tillverkningsmiljöer.
  • Fjärrövervakning: GAM kan användas för att övervaka och kontrollera tillgångar på distans, vilket kan vara användbart för fjärrfelsökning och underhåll, såväl som för att övervaka prestanda för tillgångar på geografiskt spridda platser.
Hur fungerar GAM

Vilka företag har nytta av GAM?

Även om det är viktigt för alla olika företag att standardisera sin data i ett GAM, kan det vara extra viktigt för ett företag som opererar globalt och därför har sina assets spridda runt om i världen. 

Genom att standardisera data i en GAM som ett globlat företag 

  • Konsistens: Standardisering säkerställer att data samlas in i ett konsekvent format över alla regioner och affärsenheter, vilket gör det lättare att jämföra och analysera tillgångsdata. Denna konsekvens hjälper till att undvika förvirring och fel när man fattar beslut baserat på data.
  • Effektivitet: Standardisering effektiviserar datainsamling och rapportering, vilket minskar tiden och resurserna som krävs för att hantera tillgångsinformation. Detta kan spara tid och pengar för organisationen och hjälpa till att säkerställa att tillgångsinformationen är uppdaterad.
  • Integration: Standardisering möjliggör integration av tillgångsdata från olika regioner och affärsenheter till en enda GAM. Detta gör det enklare att se och analysera data över hela organisationen, vilket underlättar mer välgrundat beslutsfattande.
  • Datakvalitet: Standardisering hjälper till att säkerställa att data är korrekta, fullständiga och meningsfulla. Genom att etablera konsekventa datadefinitioner och format minskar det risken för fel och avvikelser i data.
  • Efterlevnad: Standardisering kan bidra till att säkerställa att organisationen följer relevanta regelverk och standarder för kapitalförvaltning. Genom att använda konsekventa dataformat och definitioner kan det hjälpa till att säkerställa att tillgångsdata rapporteras korrekt och i enlighet med relevanta bestämmelser.

Vad har vi kommit fram till?

Avslutningsvis kan man konstatera att Global Asset Master spelar en viktig roll inom Industri 4.0 för att ge företagen möjligheten att göra datadrivna beslut. Detta medför ökad effektivitet, minskade kostnader och optimerade underhållsscheman men också att man säkerställer datakonsekvens, noggrannhet och minskar risken för fel på grund av manuell datainmatning.

Att använda sig av en GAM är med andra ord väsentlig för ditt företag vare sig de är ett globalt företag som har spridd asset data runt om i världen eller du är ett icke-globlat företag.

I nästa blogginlägg kommer vi gå in på hur du på bästa sätt kan implementera GAM i ditt företag. Men tills dess…har du några tankar eller funderingar om GAM som du inte fick besvarad? Tveka inte på att kontakta oss på nyfiken@sqlsystems.se!

Sociala Medier

Våra inlägg

Vad är data governance

Vad är data governance?

Vad innebär Data Governance och varför ska du använda det i ditt företag? Läs det här inlägget för att få mer förståelse!

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV