Varför många Industri 4.0-satsningar blir fel (… och hur du gör rätt!)

Industri 4.0

En färsk undersökning visar att ny teknik prioriteras när det satsas inom digitalisering. Men visste du att de mest kritiska faktorerna för en lyckad digitalisering är kopplade till existerande data? 

Inom industrin brukar man samla digitala satsningar under begreppet Industri 4.0 där uppkopplade maskiner, AI och Machine Learning förväntas leda till;

Det är lätt att förstå att det görs enorma satsningar i Industri 4.0 (1 300 miljarder 2022 enligt fortune business insights)  i jakten på guld i slutet av digitaliserings-regnbågen, men varför uteblir resultaten?

Begränsar din existerande data dig?

Ett av de vanligare problemen vi stöter på är att det saknas grundläggande data och detaljer om maskiner och tillgångar inom befintliga underhålls- och ERP system. Detta leder till begränsningar i resultaten som den nya tekniken är tänkt att generera.

Allt som oftast visar det sig att den data du behöver finns tillgänglig men då i form av pdf:er, ritningar eller i annan teknisk dokumentation.

Ska du till exempel mäta vibrationer på en motor med hjälp av en IoT-sensor för att kunna analysera när den ska servas eller bytas ut innan den går sönder? Då är det bra om den motorn finns representerad i underhållssystemet. Hur ska du annars veta vilken motor det gäller, vilka reservdelar som passar och om de finns på lager?

Allt som oftast visar det sig att den data du behöver finns tillgänglig men då i form av pdf:er, ritningar eller i annan teknisk dokumentation. Vet företag exakt var den här informationen befinner? Dessvärre visar den sig allt som oftast befinna sig på “en server någonstans”, på ett skrivbord eller i en bortsprungen pärm.

Varför har det blivit så här? Många ERP- och underhållssystem implementerades långt innan Industri 4.0 fick fart och är därmed inte anpassade för att supportera nutidens teknik. Det har helt enkelt varit tillräckligt för en tekniker att bläddra i ritningar eller manualer för att hitta den information som krävs för att göra sitt jobb (oftast i kombination med många års erfarenhet som inte finns dokumenterade i något system..) men när nu allt ska automatiseras, kopplas upp och skötas av datorer så behöver den informationen vara tillgänglig på systematiserat sätt. 

Vidare tenderar service- eller underhållsorganisationer att endast mätas på tid och kostnader vilket gör att uppdatering och införing av data i systemen inte blir en prioriterad arbetsuppgift.

Ny teknik + kvalitativ data = guld

Så, hur ska du resonera för att optimera företagets Industri 4.0-satsning?  Börja med att öka dina investeringar kring din befintliga data om de maskiner som ska kopplas upp, analyseras och automatiseras. Se därefter  till att skapa mätpunkter där underhållet av datan blir en lika prioriterad och självklar del som underhållet av era maskiner och tillgångar för att säkerställa att det blir en del av företagskulturen. 

Det går inte att fokusera på all data samtidigt så försök att hitta en process som supporterar era tekniksatsningar inom Industri 4.0. En sådan process kan till exempel se ut så här:

När budgeten väl ska fördelas är det viktigt att vågskålen ligger rätt och att du säkerställer att den data som ni har definierat som viktig får den plats den förtjänar. 

Lyckas du balansera ny teknik med pålitlig data skapas rätt förutsättningar för Industri 4.0 –  där data och ny teknik skapar det digitala guldet i slutet av den regnbågen! 

Sociala Medier

Våra inlägg

SQL Systems Samarbete värdeord

Nå framgång genom Samarbete

Ett av våra värdeord är samarbete och som mycket annat i livet är ens samarbetsförmåga som en muskel som man måste träna upp. Läs mer här!

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV