Vikten av att bemästra sin ostrukturerade data

Vikten av att bemästra sin ostrukturerade data

Vikten av att bemästra ostrukturerade data

I dagens digitala samhälle är data allt och har förmodligen en större påverkan inom ditt företag än vad du tror. Datan påverkar beslutsfattning, stötar produktdesignavdelningen och påverkar den övergripande framgången för ett företag. I tillverkningsindustrin är vikten av data extra tydligt då man använder det till att bland annat övervaka tillverkningsprocesser och hålla koll på lagersaldo.

Men all data är inte den samma. Viss data är strukturerad, vilket innebär att den är organiserad i ett tydligt och konsekvent format, vilket gör det enkelt att bearbeta och analysera. Annan data är ostrukturerad, vilket innebär att den saknar en tydlig struktur och kan vara utspritt över flera olika typer av källor som t.ex emails, bilder eller PDF:er.

Även om ostrukturerad data är en värdefull resurs för tillverkare så kan det också vara en orsak till förvirran och fel. Till skillnad från den strukturerarade datan så är den ostrukturerade ofta svår att processa för datorer och kan kräva manuella ingrepp för att den ska gå att förstå. Detta kan leda till inkonsekvenser, missförstånd och fel som kan ha en negtiv påverkan på företagets resultat.

Hur du gör!

Så, hur kan tillverkningsföretag säkerställa kvalité och noggrannhet i deras ostrukturerade data och förhindra att fel eller inkonsekvenser påverkar deras processer och beslut? Här är fem tips som kan hjälpa dig:

Utveckla en Data Management plan

En Data Management plan är en vägledning för hur du kommer organisera, processa och använda din data. Den bör även inkludera riktlinjer för datainsamling, datalagring och dataanalys, samt att den bör granskas och uppdateras regelbundet för att säkerställa att den är up-to-date med förändringar och annat som sker inom organisationen.

Data management plan

Prioritera din data

Det är omöjligt att att ta kontroll över all den ostrukturerade data som skapas dagligen och för att säkerställa att din tid läggs på det som ger mest värde är det viktigt att förstå vilken data som är den viktigaste och ger mest effekt av att hantera.

Prioritera din data

Upprätta Data Governance

Data Governance är processen av att upprätta regler, policyer och tillvägagångssätt för att hantera datan inom din organisation. Detta inkluderar att definera roller och ansvar för Data Management, samt att upperätthålla protokoll för datakvalite, datasäkerhet och datasekretess.

Upprätta data governance

Utbilda ditt team

Det är ditt team som kommer att jobba med datan, därför är det viktigt att de förstår hur man samlar, processar och använder den effektivt. Att tillhandahålla utbildning och stöd om bästa metoderna för datahantering kan leda till att du säkerställer att alla är på samma plan när det gäller att hantera din ostrukturerade data.

Utbilda ditt team

Verktyg för att supporta

Det finns idag många smart verktyg och system som kan hjälpa dig att spara tid på att identifiera och korrigera fel samt inkonsekvenser i din ostrukturerade data. Detta kan inkludera programvaror som kan automatisera processen för datarensning, såväl som manuella verktyg som låter dig granska och korrigera data för hand.

verktyg för att supporta

Strukturerad data = Korrekt, relevant och värdefull

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vikten av data i tillverkningsindustrin inte överskattas. Men utan korrekt ledning och kontroll kan det leda till förvirring och fel som kan påverka din verksamhet negativt. Genom att följa dessa fem tips kan du säkerställa att din ostrukturerade data är korrekt, relevant och värdefull för ditt företag. Lycka till med din strukturerade data!

Sociala Medier

Våra inlägg

Vad är data governance

Vad är data governance?

Vad innebär Data Governance och varför ska du använda det i ditt företag? Läs det här inlägget för att få mer förståelse!

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV