8 tips – så implementerar du GAM i ditt företag!

Så implementerar du GAM i ditt företag Våra 8 tips!

8 tips - så implementerar du GAM i ditt företag!

Detta är del 2 av föregående inlägg, där vi fick djupdyka i vad Global Asset Master (GAM) är och vilken nytta den gör för ditt företag (Du kan läsa del 1 här). 

I dagens inlägg kommer vi istället fokusera på hur du gör för att implementera Global Asset Mastern i ditt företag… Men innan vi ger oss in på listan så kommer en kort uppfriskning om vad en GAM är.

Kort och gott kan man säga att det är en centraliserad och noggrann vy av alla tillgångar som används. Man använder oftast GAM i syfte att säkerställa optimal prestanda och minska driftskostnaderna.

Nu när vi har koll på vad GAM är och dens syfte, kan vi börja dyka in i listan!

Såhär gör du!

Nuläge & Vision

Innan vi påbörjar GAM implementeringsresan är det viktigt att bedöma ditt nuvarde tillstånd och definiera dina mål. Ställ dig dessa frågor: Vilka är dina nuvarande metoder för förvaltning av tillgångar och data hantering? Vilka är dina mål som du vill uppnå genom att implementera en GAM? Genom att identifiera dessa nyckelkomponenterna kommer du ha lättare att identifiera potentiella problem och vad du ska lägga vikt på.

Skapa ett tvärfunktionellt team

Ett tvärfunktionellt team är nödvändig för en lyckad GAM implementation. Detta teamet bör inkludera representanter från olika avdelningar, t.ex. IT, underhåll, drift, ekonomi och logistik. Teamet bör jobba tillsammans för att säkerställa att alla krav och nyttor tas i beaktning när implementationen drivs.

Upprätta Data Governance

Med Data Governance menas underhållandet av datan inom organisationen. Det involverar skapandet av policier och procedurer som bestämmer hur datan samlas, lagras och används. Genom att upprätta Data Governance till din GAM så säkerställer du att din data är korrekt, konsekvent och up-to-date.

Utveckla en datamodell

En datamodell är en visuell representation av hur datan är organiserad och lagrad. Att utveckla en datamodell är väsentligt när du implementerar en GAM. Det hjälper dig att säkerställa att datan är strukturerad korrekt och att det enkelt kan användas och delas inom organisationen. 

Fokusera på datakvalité

Datakvalité är en viktig del av processen för att implementera en GAM. Dålig datakvalité kan leda till felaktiga insikter och beslut, vilket kan ha en stor påverkan på hur ditt företag väljer att vara verksam på. För att säkerställa datakvalité bör du upprätta standarder/riktlinjer och införa processer för att övervaka och upprätthålla datakvaliteten.

Prioritera data integration

Att integrera data från olika källor är nödvändigt när du impleneterar en GAM. Det försäkrar dig om att all relevant data är inkluderad i din Global Asset Master, och ger dig en komplett helhetsvy över alla dina tillgångar. Data integration kan vara utmanande men den är också nödvändig för att all data ska vara konsekvent och korrekt.

Investera i teknologin

Detta är del 2 på föregående blogginlägg, där vi djupdyker i vad Global Asset Master är och vilken nytta den gör för ditt företag 

Att investera i teknologin kan bli nödvändigt när du implementerar en GAM. Genom att använda rätt teknologi kan den hjälpa dig att automatiskt samla och analysera data. Fördelen med detta är att det blir enklare att hantera sina tillgångar och fatta välgrundade beslut. 

Ge utbildning & stöd

Det är viktigt att säkerställa att alla användare förstår hur man använder systemet och att dem har möjligheten till hjälp när de behöver det. Genom att ge utbildning och stöd kan du säkerställa att Global Asset Mastern används effektivt och att alla användare är självsäkra i sin förmåga att hantera systemet.

Vill du veta mer?

Genom att följa dessa åtta “best-practices” kan du vara säker på att du tar del av fördelarna samt får ut potentialen av din GAM.

Har du frågor du inte fick besvarad i texten? Tveka isåfall inte på att höra av dig! Du kan nå oss på nyfiken@sqlsystems.se

Sociala Medier

Våra inlägg

SQL Systems Samarbete värdeord

Nå framgång genom Samarbete

Ett av våra värdeord är samarbete och som mycket annat i livet är ens samarbetsförmåga som en muskel som man måste träna upp. Läs mer här!

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV