Master Data Management & Strukturerad data

Struktur - Master data management

Master Data Management & Strukturerad data

Master Data Management, MDM – tre bokstäver som egentligen står som grund för alla dina affärsbeslut. Ditt företag har med största sannolikhet en stor mängd data från olika källor, men data handlar om kvalitet och inte kvantitet. Hur du hanterar och strukturerar data gör skillnaden och skapar kvalitet. Vi har tidigare skrivit om datakvalitet och strukturerad data vs ostrukturerad data. Idag tänkte vi skriva om strukturerad data ur ett MDM perspektiv.

Vad är Master Data Management?

Master Data Management (MDM) är en process för att etablera, hitta, integrera och hantera data som finns på olika platser inom en större verksamhet. Målet med MDM är att tillhandahålla data som kan stötta upp företagets försäljnings-, marknadsförings- och driftstrategier.
Mängden data som företag samlar in och lagrar växer i en exponentiell takt och om man saknar struktur, kan man tyvärr inte nyttja datans fulla potential. Det vanligaste problemet som kan uppstå är när verksamhetens data finns i olika system som varken pratar samma språk eller kan synkronisera och samarbeta. Även om detta är ett problem som skulle kunna lösas så saknar många struktur och kvalitet på datan.

Struktur - MDM - SQL Systems

Vad innebär strukturerad data?

Om man bara tänker på ordet struktur, så kan man få en aning om vad strukturerad data innebär. Är du en person som lever strukturerat förstår du hur viktigt det kan vara att ha struktur i allt och speciellt i ett företag. Man skulle kunna säga att struktur är en fast ram för en fil, information eller post. Tänk att du skapar olika mappar med specifika etiketter eller kategorier och mapparna får endast innehålla det som mappen är märkt med. Varje mapp kan även ha underkategorier, så länge det är relevant och strukturerat. Datan kan genereras manuellt genom en tabell eller läggas in automatiskt genom maskiner så länge den håller sig till relationsdatabasens struktur.

Varför ska man använda sig av Master Data Management

Målet med Master Data Management (MDM) är att säkerhetsställa att användandet av organisationens data är konsekvent, relevant, rätt och riktigt. När datan inom företaget har en högre kvalitet finns det goda förutsättningar att göra bättre affärer och följaktligen öka företagets omsättning och vinst samt att skapa en konsekvent bild av verkligheten. 

Som vi nämner tidigare handlar Master Data Management (MDM) om att samla, strukturera och låta den insamlade datan arbeta tillsammans över avdelningarna inom företaget. 90% av datan som används inom en organisation har skapats de senaste två åren. Det största problemet många har är att det är ostrukturerat och detta gör att personal lägger onödigt mycket tid på att hitta rätt information i tid.

Hur strukturerar SQL Systems data?

När vi hjälper kunder arbetar vi utifrån våra tre kugghjul, det vill säga grunden till SQL-metoden, Structure, Quality och Liability.
Vi börjar med att skapa en gemensam standard och det är utifrån den standarden vi skapar en struktur. Genom att hålla datan uppdaterad i systemet, enligt standarden kan vi kvalitetssäkra datan. Vilket leder till att vi tar ansvar för att datan är korrekt, på rätt plats och att hela organisationen har samma data oavsett avdelning. Det vill säga, era kollegor kommer hitta den data de behöver utan att slösa onödig tid på att leta. Time is money!

Behöver du hjälp med ditt system eller med att få struktur? Tveka inte på att kontakta oss idag på nyfiken@sqlsystems.se

Sociala Medier

Våra inlägg

Vad är data governance

Vad är data governance?

Vad innebär Data Governance och varför ska du använda det i ditt företag? Läs det här inlägget för att få mer förståelse!

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV