Kvantifiera succé med ett kvalitetsteam och samarbete

Mohammed Ali SQL Systems (1)

Vad innebär samarbete för dig?

Det finns olika typer av samarbete som man kan möta inom arbetet och privatlivet. Vanligtvis definieras samarbete som processen där två eller flera personer eller organisationer arbetar tillsammans för att utföra en uppgift eller uppnå gemensamma mål. För mig innebär samarbete att alla inblandade parter har en vilja att hitta en lösning på problemet. Att man även kan känna igen kollaboratörernas styrkor och svagheter. Vilket också innebär att vara redo att ta ansvar för sina misstag och ge andra erkännande för deras bidrag. En viktig del av ett samarbete är att man aktivt lyssnar på andra teammedlemmar och kan lära sig av deras erfarenheter, samt att man kan dela med sig av kunskap.

Har du något minne kring ett samarbete du vill dela med dig?

Jag har inget specifikt exempel men det finns olika element som jag tycker har varit avgörande för ett projekts framgång. Kommunikation är den viktigaste delen i ett samarbete. Speciellt om ett projekt utförs i en organisation med en lång kommandokedja. Det blir då extra viktigt att särskilja mellan kommandokedjan och kommunikationskedjan. Alla inblandade medlemmar ska kunna ge och ta emot information var som helst och när som helst i organisationen. Eftersom man inte kan få tillräckligt med förståelse för organisationen av att bara lyssna på rösterna på toppen.  

Flexibilitet är en annan viktig faktor för ett framgångsrikt samarbete. Du måste vara flexibel eftersom du kommer att arbeta med olika människor, man måste anpassa sig till omständigheterna och agera därefter för att säkerställa ett bra samarbete. Mångfald och inkludering är också viktigt i samarbeten. Att ha olika erfarenheter och perspektiv hjälper projektet att blomstra. En variation av personligheter och demografi ger ett mycket bredare spektrum. Stöd mellan samarbetspartnerna är av stor vikt. När alla stöttar varandra blir teamdynamiken mycket kraftfullare, eftersom de som kan uttrycka idéer i en stödjande miljö är mer benägna att komma på innovativa lösningar.

Hur tycker du att ett bra samarbete ser ut?

I ett bra samarbete ska alla som är inblandade kunna anpassa sig för att få ut önskat resultat, det krävs också att alla vet vem som har ansvaret för arbetsuppgifterna, när dessa ska göras, samt hur slutprodukten ska se ut. Det är viktig att vara ärlig och att ha viljan att ändra sin syn på saker för att göra dem bättre. Samarbete blir mycket lättare och mer effektivt när man förstår anledningen till att man gör något, att kunna använda det som motivation för att driva sig framåt.

Om du kunde gå tillbaka till din första arbetsdag, vilket råd skulle du ge dig själv?

Samma råd som jag gav mig själv innan jag började min första arbetsdag. Ta det lugnt och njut av resan, ta saker som de kommer. Det kommer alltid att finnas delar som man inte förstår, dessa är inget att vara rädd för. Det är också möjligheter för tillväxt och ett sätt att bli bättre på det man gör samt utveckla sina kunskaper inom olika nya områden. Utmana dig själv!

I vilka situationer tycker du att ditt jobb är roligast?

Arbetet blir alltid roligare när man får möjligheten att testa på nya saker och arbeta med okända problem. Det är också roligt att kunna arbeta med kollegor med olika bakgrunder och kunskaper inom diverse områden. Att lära sig av deras erfarenheter när det gäller att jobba med olika verksamheter. Men den viktigaste delen är när man vet hur det arbetet man utför kommer att bidra med utvecklingen av både individer och organisationer.

Nämn en sak du absolut inte kan leva utan?

Precis som ett bra samarbete så är livet inte beroende av bara ett enda element. Kommunikation, flexibilitet, mångfald och teamstöd kommer motsvara luft, vatten, näring och sömn. Men det finns någonting som är viktig att ha med sig för att leva ett bra liv. Att ha en förståelse för varför man gör det man gör. Detta kommer att hjälpa till att upptäcka motivationen. Som i sin tur gör det enklare att fokusera på vad som verkligen är viktigt.

Fem snabba frågor

Om du kunde vara vilket djur som helst, vilket skulle det vara och varför?

Om du kunde vara vilken glassmak som helst vilken skulle du vara och varför?

Nämn en sak som kan irriterar dig ?

Beskriv dig själv med 3 ord:

Om du hade tillgång till en tidsmaskin, vart och när skulle du åka?

Vill du komma i kontakt med Mohammed Ali? Kontakta honom på Linkedin! Är du nyfiken på vad vi kan erbjuda dig? Maila oss på nyfiken@sqlsystems.se.

Sociala Medier

Våra inlägg

Vad är data governance

Vad är data governance?

Vad innebär Data Governance och varför ska du använda det i ditt företag? Läs det här inlägget för att få mer förståelse!

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV