SQL SYSTEMS SKAPAR DIGITAL TWINS

VAD ÄR DET?

En Digital Twin är en exakt representation av en fysisk anläggning i dess aktuella konfiguration. Data i Er Digital Twin skall vara strukturerad på ett sätt så att den effektiviserar och ger ett mervärde till verksamheten idag men är även grunden för framtida innovationer.

 

EFFEKTIVISERAR FÖR SERVICE OCH UNDERHÅLL

Er Digital Twin säkerställer att data som finns i befintliga underhålls- och servicesystem speglar verkligheten, är på rätt plats och hanteras på rätt sätt. Denna ordning och reda eliminerar många tidstjuvar och skapar tilltro till data om era anläggningar. Vi jobbar efter devisen att rätt data ger rätt beslut.
br/

STÖTTAR MÅNGA DELAR AV VERKSAMHETEN

När produktdata i en Digital Twin finns strukturerad, kvalitetssäkrad och tillgänglig för alla delar av verksamheten kommer den bidra i allt från inköp till kundservice. Vi säkerställer också integrationen av data till kringliggande affärssystem och att rätt sak hanteras på rätt plats.
br/

FOUNDATION FOR INNOVATION

För att få ut nyttan av nya tekniker och innovationer som Internet of Things eller Industri 4.0 så behöver man först och främst ha pålitlig data om sina fysiska anläggningar. Utan denna grundläggande faktorn kommer dessa innovationer sväva fritt utan någon riktig förankring till verkligheten. En Digital Twin är lösningen på detta.
br/

SQL SYSTEMS ÄR DIN KVALITETSGARANTI

Vår kompetens som ingenjörer med IT förståelse möjliggör skapandet av en Digital Twin från den fysiska anläggningen eller maskinen. Vi har kunskapen att tolka tekniska strukturer och dokumentation sen metoderna, verktygen och många års erfarenheter av att skapa Digital Twins på ett enhetligt sätt i kundens system.
br/
I det här arbetet kan vi analysera och kartlägga allt ifrån den fysiska anläggningen till processerna inom organisationen som ska förvalta och uppdatera dokumentation och masterdata. Genom att vara involverade i hela processen kan vi säkerställa att Er Digital Twin alltid är att lita på.
br/
Vi säkerställer alltid relevans och precision innan vi lämnar över. Vår kvalitetsgaranti skapar trygghet för våra kunder.

ETT HELTÄCKANDE KONCEPT

Första biten: Skapa ordning och reda genom att implementera Digital Twins.

Andra biten: Säkerställ kontinuerlig förvaltning och användning av Digital Twins.

Tredje biten: Öka nyttjandet av Digital Twins genom hela affärskedjan.

Fjärde biten: Digital Twins är den stabila grunden för framtida innovationer.