Om en Digital Twin inte vore Digital?

Digital_twin_sql_systems

Att förklara vad en funktionell struktur är för någon som aldrig hört det tidigare kan liknas vid att bjuda på isglass i en bastu. Om vi istället styckar upp den, vänder på steken och försöker förklara en Digital Twin med anatomiska termer, blir det lättare att förstå då? Läs här för att se om du hänger med!