SQL SYSTEMS SKAPAR DIGITALA SPEGELBILDER

VAD ÄR DET?

En Digital spegelbild är en exakt representation av en fysisk anläggning i dess aktuella konfiguration. Information i den Digitala spegelbilden skall vara strukturerad på ett sätt så att den effektiviserar och ger ett mervärde till verksamheten idag men är även grunden för framtida innovationer.
br/

EFFEKTIVISERAR FÖR SERVICE OCH UNDERHÅLL

Den Digitala spegelbilden säkerställer att informationen som finns i befintliga underhålls- och servicesystem speglar verkligheten, är på rätt plats och hanteras på rätt sätt. Denna ordning och reda eliminerar många tidstjuvar och skapar tilltro till informationen om era anläggningar. Vi jobbar efter devisen att rätt information ger rätt beslut.
br/

STÖTTAR MÅNGA DELAR AV VERKSAMHETEN

När produktinformationen i en Digital spegelbild finns strukturerad, kvalitetssäkrad och tillgänglig för alla delar av verksamheten så kommer den bidra i allt från inköp till kundservice. Vi säkerställer också integrationen av information till kringliggande affärssystem och att rätt sak hanteras på rätt plats.
br/

FOUNDATION FOR INNOVATION

För att få ut nyttan av nya tekniker och innovationer som Digitala Tvillingar, Internet of Things eller Industri 4.0 så behöver man först och främst ha pålitlig information om sina fysiska anläggningar. Utan denna grundläggande faktorn kommer dessa innovationer sväva fritt utan någon riktig förankring till verkligheten. Den Digitala spegelbilden är lösningen på detta.
br/

SQL SYSTEMS ÄR DIN KVALITETSGARANTI

Vår kompetens som ingenjörer med IT förståelse möjliggör skapandet av en Digital Spegelbild från den fysiska anläggningen eller maskinen. Vi har kunskapen att tolka tekniska strukturer och dokumentation sen metoderna, verktygen och många års erfarenheter av att skapa Digitala Spegelbilder på ett enhetligt sätt i kundens system.
br/
I det här arbetet kan vi analysera och kartlägga allt ifrån den fysiska anläggningen till processerna inom organisationen som ska förvalta och uppdatera dokumentation och masterdatan. Genom att vara involverade i hela processen kan vi säkerställa att den Digitala Spegelbilden alltid är att lita på.
br/
Vi säkerställer alltid relevans och precision innan vi lämnar över. Vår kvalitetsgaranti skapar trygghet för våra kunder.

ETT HELTÄCKANDE KONCEPT

Första biten: Skapa ordning och reda genom att implementera Digitala Spegelbilder.

Andra biten: Säkerställ kontinuerlig förvaltning och användning av Digitala spegelbilder.

Tredje biten: Öka nyttjandet av Digitala spegelbilder genom hela affärskedjan.

Fjärde biten: Digitala Spegelbilder är den stabila grunden för framtida innovationer.