VAD VI GÖR

SQL Systems är ett ingenjörsföretag med utgångspunkt från våra kunders underhållssystem (EAM) där all information, teknisk dokumentation samt processerna kring ett företags fysiska tillgångar samlas. Vi är experter på service och underhåll och har med vår unika kombination av verksamhetskunskap och IT-förståelse tagit fram lösningar och effektiviserat processer för de flesta olika typer av branscher genom åren. 

Att ha kvalitetssäkrad, uppdaterad och tillgänglig data om sina fysiska tillgångar är inte bara en viktig del för ett effektivt och säkert underhållsarbete utan det är även en förutsättning för skapa pålitliga digitala representationer (Digital Twin) av sina tillgångar för de företag som vill satsa på Industri 4.0 med AI, Machine Learning och IoT som drivande faktorer i en mer automatiserad och digitaliserad framtid. 

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig inom våra områden:

Masterdata

Digital Twins

EAM