Länken mellan IT-system

& Verksamhet

Enterprise Asset Management

SQL Systems har under 25 år arbetat med underhållssystem, lösningar för service och GIS-system, ofta i kombination med införande av Master Data.


Läs mer

 

Master Data Management

SQL Systems har gjort flera projekt, där vi skapar Anläggningsregister och Dokumentation för Underhåll och Service från flera olika källor, där vi samtidigt rättar och förbättrar data, med hjälp av kunniga tekniker.

Läs mer

 

Business Process Management

SQL Systems har gjort flera projekt, där vi ritar processer på ”handläggarnivå”, dvs. de visar inte bara VAD, utan även HUR man utför en arbetsuppgift.


Läs mer

 

Process Integration

SQL Systems har varit med och specificerat och även utvecklat integrationer mellan olika processer i olika system, framförallt mot SAP. Vi har ofta fungerat som verksamhetens projektledare.

Läs mer

Vår affärsidé

Vårt mål är att optimera kundens användande av sitt befintliga IT-system och därmed ge kunden möjlighet att fokusera på sin egen affär. För att underlätta och effektivisera på alla nivåer i verksamheten säkerställer vi att den data som finns i systemen speglar verkligheten, är på rätt plats och hanteras på rätt sätt.

 

SQL Systems AB

Sven Ferdinandsson

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2071

sven@sqlsystems.se

 

SQL Systems Sweden AB

Jonas Kimmehed

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2066

jonas@sqlsystems.se