Effektiviserad Masterdata

Vi kan stötta i er effektivisering av masterdata via konsultuppdrag eller projekt där vi med vår expertis och erfarenhet hjälper er att ta nästa steg genom t.ex. processförbättringar eller utbildning. Finns det behov i delar av en process där man inte vill eller har kompetensen att tillsätta egen personal har vi också kapacitet att gå in och ta ett helhetsansvar.