EAM hos SQL Systems Sweden

Dagens industri kräver ett modernt tänk vad gäller EAM, underhållsprinciper och standarder.  Vi använder vår fleråriga kunskap inom EAM och kan stödja våra kunder med att tänka rätt och applicera optimala underhållstekniker på just er verksamhet. Vi har kunskap i systemen Infor Cloudsuite EAM och SAP EAM.  Infor EAM är utsett till världsledande enligt Gartner Magic Quadrant 2019.

Våra 2 delar inom EAM: