Ett av våra verksamhetsben inom EAM (Enterprise Asset Management) är Infor Cloudsuite EAM och sedan 2019 är SQL Systems Sweden AB partner med Infor EAM.

Vår mission är att stötta våra kunder inom EAM. Dagens högteknologiska organisationer kräver ett modernt verktyg. Vi har därför valt Infors EAM-produkt som är en lösning speciellt utformad för att effektivisera hela kapitalförvaltningscykeln från anskaffning till avyttring. 


Infor EAM en programvara som byggts speciellt för kapitalförvaltning, som är skalbar och som kan följa din organisation genom alla förändringar.

Ekonomiska fördelar med de många funktioner som har införts i Infor EAM för att öka den totala operativa lönsamheten.

Budgeterings-modulen hjälper organisationer att planera och prognostisera siffror för de kommande perioderna.

Enkelt användargränssnitt som gör navigerings- och personaliserings-funktionerna lättanvända. Enkelklick, genvägar, webbdelar, inkorg och KPI-baserade resultatkort är några av de andra hemsidebaserade funktionerna som har introducerats för att göra utförande av uppgifter naturligt, snabbt och exakt.

Infor EAM tillhandahåller verktyg för djupgående hantering av risker. Detta hjälper organisationer att eliminera faror. Elektronisk lagring och signaturer för nyckeldokument, användardefinierade rapporter och systemgenererade överträdelser med automatiserade åtgärdsutlösare är bara några av de funktioner som ger mervärde till en organisations säkerhetsefterlevnad.

Många företag kräver en mobil lösning. Infor  EAM har en integrerad callcenter-modul som ger användarna relevant information i realtid som kan accessas från telefon eller en mobil platta.