Vad innebär mod? Med Rusen Canpolat

Rusen Canpolat Mod

 “ I learned that courage was not the absence of fear, but triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear”
- Nelson Mandela" 

Vad är mod för dig?

Jag tycker citatet ovan fångar essensen av vad jag tycker det är att vara modig, dvs våga ta risker oavsett rädsla, obehagskänslor eller eventuella risker som medföljer. Känner stor passion för just ordet, mod och dess vikt för mänsklig utveckling. Jag tycker dessutom Brene Browns forskning kring mod, sårbarhet, “shame” och empati visar på det som fångas i citatet ovan. Hon menar på att mod kan aldrig utövas utan inre kapacitet att hantera osäkerhet, risk och emotionell exponering. För att vara modig måste du vara sårbar och ha tilltro till din kapacitet att hantera de ovissa som dyker upp.

Då vi som människor är vanemänniskor och få av oss gillar eller ens accepterar förändringar frivilligt innebär det att vi faktiskt måste aktivt träna på att vara modiga dagligen för att vi ska utvecklas och bli bättre som människor, medarbetare, partner, förälder, syskon etc. Forskningen visar tydligt att det handlar om förmågan att övervinna sina rädslor. 

Jag skulle vilja symbolisera mod som en muskel som vi dagligen behöver träna på. Vi är alla mer eller mindre vanemänniskor och om vi inte aktivt väljer att vara modiga i vår vardag och livet kommer inte muskeln att växa och få styrka. Mod kräver också med andra ord självmedvetenhet, självrannsakan och beslutsamhet att våga göra det som känns osäkert. I mitt dagliga liv innebär det att jag tränar på att bli medveten om de känslor som uppstår och vad det signalerar till mig. 

Jag är väldigt passionerad kring tilltron att ALLA kan träna och har tillgång till mod inombords. En modern och frisk arbetsplats skapar en miljö där människor kan få träna på att utveckla detta och hitta sin inre potential. Detta ligger till grund för den organisation som vi har som ambition att fortsätta utveckla på SQL Systems. Vi förväntar och utmanar alla som arbetar hos oss att våga träna på det som är obekvämt och initialt kan upplevas som riskfyllt. Vi vet också att vi som bolag och organisation kan inte utvecklas och växa om inte alla deltar genom att vara modiga. Det är inte lätt men jag vågar hävda att det är nödvändigt för att vi ska överleva i en föränderlig värld, där det enda vi vet om framtiden är att förändringen kommer att vara konstant.

För mig har vikten av att våga vara modig inspirerats av mina föräldrar som lämnat ett land för ett annat helt okänt, nytt språk, ny miljö, ny kultur, startat bolag etc. Jag känner att jag har turen att vara omringad av vänner och bekanta som trots alla odds och hinder faktiskt lyckats förverkliga sina idéer, både privat och professionellt. Att vara i en miljö där andra lyckas och blomstrar får mig att känna att inget är omöjligt om man bara tror på det man gör och vågar utmana sig själv. Mina två senaste inspirationskällor som personifierar detta är två fantastiska vänner, Anuta Sjunghamn och Nadja Hatem. De har ganska nyligen valt att lämna advokatsamfundet efter mer än 10 års hårt arbete, för att förverkliga visionen att demokratisera juridisk rådgivning via sin app, Kliently

Om vi alla kan inhämta en gnutta av mod i vårt dagliga liv, då tror jag faktiskt att vi alla kan uppnå våra drömmar och visioner. Vi har därför som bolag ambitionen att våga vara modiga genom att hitta och testa olika metoder för att utveckla den inre potentialen i vår fantastisk personal. Vi tränar bland annat på modet att våga ge feedback veckovis genom det vi kallar rosceremoni. Det kräver mod att ge, men också mod att våga ta emot och ha tilltro till vad de andra säger är sant.

“We can choose courage or we can choose comfort, but we can't have both. Not at the same time.”
- Brene Brown" 

Vill du komma i kontakt med Rusen? Kontakta henne på Linkedin! Är du nyfiken på vad vi kan erbjuda dig? Maila oss på nyfiken@sqlsystems.se.

Sociala Medier

Våra inlägg

SQL Systems Samarbete värdeord

Nå framgång genom Samarbete

Ett av våra värdeord är samarbete och som mycket annat i livet är ens samarbetsförmåga som en muskel som man måste träna upp. Läs mer här!

Prenumerera hos oss

Få ett månatligt brev kring branschnyheter och våra tankar

EN SV