29
okt

Underhållsstrategier och när de ska användas

När vi på SQL Systems Sweden AB pratar med människor inom service och underhåll konstaterar vi att i de flesta fall är alla överens om vilka olika typer av underhållsstrategier som finns, men att välja vilken som ska användas är inte alltid det lättaste. Kunden frågar sig ofta, hur kan dessa strategier appliceras bäst på min unika anläggning?

Jag är inte alls förvånad att frågorna dyker upp när vi adderar ytterligare faktorer som kompetens, kostnad, kultur, personalstorlek, underhållssystem och listan kan göras rätt lång.

Oavsett hur komplext det än är, så är det oerhört viktigt att ta reda på vilken strategi som är bäst just för den tillgång eller anläggning som kunden ansvarar över. Man behöver en fungerande motor som driver en verksamhet framåt och utan den kommer det märkas på resultatet för verksamheten. 

Jag tänker därför dyka ner i denna soppa av strategier och försöka reda ut ett och annat. För att det inte ska bli för mycket information på en gång kommer jag dela upp det över flera inlägg men där här är avsnitten som kommer behandlas:

  • Vilka underhållsstrategier finns till hands? Vad är skillnaden + exempel
  • Påverkande faktorer
  • Att välja rätt strategi
  • Ständiga förbättringar

Vilka underhållsstrategier finns till hands?

För att ha en gemensam bas och syn att utgå ifrån börjar jag med att reda ut vilka typer av underhållsstrategier det finns. För att göra det tydligt tänker jag skapa scenarioexempel med hjälp av bilar, jag startar med en äldre bil och efterhand som bilen utvecklas måste även underhållsstrategier utvecklas.

Utvecklingslinje för underhåll/EAM

Reaktivt underhåll

Reaktivt underhåll innebär att man kör till något går sönder och då lagar man. Det finns inga planer som stöd och underlag för den här underhållsstrategin.

Underhållsstrategi reaktivt underhåll
Reaktivt underhåll

Scenario

Hela familjen ska bila till Medelhavet på semestern och någonstans i södra Europa börjar bilen plötsligt föra ett rejält oväsen. Jag stannar bilen och går ur bara för att konstatera att kylaren sprutar kokande vatten. Då uppstår nästa problem, vi har inget extra vatten med oss och närmsta ställe för att se över bilen ligger 6 timmar bort. Dessutom är det söndag och allt är stängt så vi får snällt vänta till måndag.

Bil med en man som öppnat motorhuven. Kokande kylare

Konsekvenserna kan bli hur omfattande som helst. I mitt fall slutade det med att frun tog barnen och åkte hem till Sverige igen och jag stod ensam kvar på bilverkstaden i Frankrike eftersom det saknades delar till vattenpumpen. Jag fick veta att delarna nog kommer nästa vecka.

Slutsats

Min strategi är Reaktiv men kallas också nödunderhåll, driftstopp eller det är helt enkelt ingen underhållsstrategi. Denna strategi är i de flesta fall inte att rekommendera, strategin kan bli oerhört kostsam eller väldigt irriterande när fel uppstår.

Kör till fel (RTF-Run to failure)

RTF är ett medvetet val att låta min tillgång gå sönder innan reparation eller utbyte. Skillnaden mot Reaktiv är att den här gången har jag sett till att en plan finns så att jag kan reparera eller byta ut min tillgång utan att orsaka större förseningar eller kostnader.

Underhållsstrategier Run to failure

Scenario

Det är en sen kväll och jag är ute och kör med min bil på den skånska landsbygden. Då slutar plötsligt höger strålkastare fungera, jag stannar bilen och kontrollerar säkringar och strålkastaren. Det visar sig att det är strålkastarens lampa som har gått sönder. Men eftersom jag har med mig flera reservlampor ser jag till att byta ut den trasiga mot en fungerande och kan sedan köra vidare. Stoppet blev minimalt och med låg kostnad.

Slutsats

Att använda just RTF-strategin för vissa tillgångar såsom t.ex. lampor på en bil är rätt för mig. Jag har reservlampor i bilen och bytet av lampa tar 5-10 minuter, alltså är stoppet för att byta lampa fullt godtagbart. Det påverkade inte mitt mål att komma fram i tid om fel uppstår samt att jag skulle kunna köra någon mil till med bara en lampa som lyser. Felet är alltså inte kritiskt.

Halogenlampa livslängd

Halogenlampans livslängd är cirka 2000-3000 timmar. När en ny lampa börjar användas så har lampan en “inbränningstid”. Under den tiden är lampan mer känslig än vanligt och risken för fel är större, lampan har då en relativt låg tillförlitlighet. Efter inbränningstiden går lampan över i en stabil fas och har då en väldigt hög tillförlitlighet under mycket lång tid. I slutet av lampans livslängd är den återigen mindre tillförlitlig under en tid innan den slocknar helt. Jag skulle kunna välja ett tidsbaserat förebyggande underhåll och byta ut lampan efter 1800 timmar, för att minska risken för akuta lampbyten. Men då effekten av ett fel inte är kritiskt, så är valet enkelt att fortsätta med RTF.

Korrigerande underhåll

Med korrigerande underhåll menas att man korrigerar ett problem med en tillgång innan tillgången uppnår 100% felläge. Det som initierar denna korrigering är en rutininspektion.

Underhållsstrategi, korrigerande underhåll

Scenario

Medan jag tankar bilen har jag en minut på mig att gå runt och sparka till alla 4 däcken. Då upptäcker jag att höger bakdäck är nästan platt och jag väljer att pumpa upp däcket till rätt tryck. Jag har korrigerat ett fel i och med att jag fyllt däcket med luft så har däcket återgått till ett normalläge.

Gammal bil och däck med punktering

Slutsats

I många fall kan korrigerande underhåll vara en värdefull strategi. Man ska aldrig underskatta en operatörs/reparatörs förmåga att upptäcka pågående fel genom sina sinnen som lukt, hörsel, syn och känsel. Men när den erfarna personalen avslutar sin anställning försvinner med stor sannolikhet också kunskapen.

I dagens moderna industri sneglar mer och mer på givare/mätare för att upptäcka och hantera påbörjade fel. Normalt är att använda sig av strategier som Tillståndsbaserad, prediktivt eller preskriptivt underhåll. Vi återkommer till dessa i denna serie.

Rutinmässigt underhåll

Rutinmässigt underhåll är varje uppgift som görs på en planerad och löpande basis för att identifiera och förebygga problem. Ett rutinmässigt underhåll kräver sällan specialutbildning, färdigheter eller utrustning. De dagliga säkerhetschecklistorna som många maskinoperatörer fyller i är ett exempel på rutinunderhåll.

Underhållsstrategier, rutinmässigt underhåll

Scenario

Varje helg tvättar jag min bil och samtidigt som tvättar bilen öppnar jag motorhuven och kontrollerar att motorutrymmet är rent och att det inte finns några läckage. Om jag hittar löv eller annan förorening så avlägsnar jag det och till sist kontrollerar jag att batteriet sitter fast och är fixerat.

Jag har nu gjort en enkel rutinmässig genomgång och även utfört en tvätt som förlänger bilens livslängd.

Smutsigt vs rent drev

Slutsats

Många kopplar rengöring till Rutinmässigt underhåll och jag är benägen att hålla med där. Jag vill påstå att det rutinmässiga underhållet är viktigt än idag, utan en god rengöring förkortas livscykeln på ex. kullager, glidytor och andra rörliga delar avsevärt om inte korrekt och frekvent rengöring sker.

I nästa avsnitt fortsätter vi med ytterligare fyra strategier enligt “Strategiträdet”.