Business Process Management

 

SQL Systems har gjort flera projekt, där vi ritar processer på ”handläggarnivå”, dvs. de visar inte bara VAD, utan även HUR man utför en arbetsuppgift.

 

Vår uppdragsgivare är oftast verksamheten och inte IT-avdelningen. Våra specialister på SAP har mångårig erfarenhet av att jobba med SAP och har kompetens inte bara i VAD man skall göra, utan också i HUR man faktiskt gör det, både i verkligheten och i SAP.

 

Ett exempel på processer är att vi ritade processer till E.ON Elnäts hela verksamhet, där vi även inkluderade SOX-kontroller.

 

 

 

Ett annat exempel är UNIPER och Öresundsverket, där vi både implementerat SAP och ritat processer för hur man jobbar. Processerna är på handläggarnivå och beskriver HUR man utför olika arbetsuppgifter. Vi har även utbildat personal i både SAP och processerna.

 

Ett tredje exempel är processer för DONG Energy i Danmark för deras elhandelssystem.

Vår affärsidé

Vårt mål är att optimera kundens användande av sitt befintliga IT-system och därmed ge kunden möjlighet att fokusera på sin egen affär. För att underlätta och effektivisera på alla nivåer i verksamheten säkerställer vi att den data som finns i systemen speglar verkligheten, är på rätt plats och hanteras på rätt sätt.

 

SQL Systems AB

Sven Ferdinandsson

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2071

sven@sqlsystems.se

 

SQL Systems Sweden AB

Jonas Kimmehed

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2066

jonas@sqlsystems.se