Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

Basdataprojektet E.ON Elnät

Vi fick i uppdrag att hålla i och bemanna en analysgrupp i EON Elnäts Basdataprojekt, samt att ingå i projektledningen.

 

Basdataprojektets uppdrag:

  • Identifiera felaktigheter (analys)
  • Skapa åtgärdsplan för rättning av befintlig basdata
  • Skapa nya kvalitetssäkrade rutiner
  • Skapa nödvändiga förändringar i IT-system
  • Ta fram utbildningsprogram för verksamheten
  • Utse ägare av basdata


 

Projektet startade i Q2 2005 och avslutades i Q4 2006.

 

SQL har ansvarat för analysgruppen under hela projektet och haft ytterligare 1-2 medarbetare inblandade i det praktiska analysarbetet. Analysarbetet har utförts genom att vi tagit ut data ur SAP och GIS-systemet Facil, kört in dessa data i en separat Oracle-databas och sedan via script utfört analyser på informationen. I slutskedet byggde vi en verktygslåda, så att verksamheten själva kunde utföra de återkommande analyserna.

 

En av SQL:s medarbetare har även fungerat som fabrikschef och hanterat 10-15 personer som jobbat med manuell rättning i SAP och Facil.

 

Vår affärsidé

Vårt mål är att optimera kundens användande av sitt befintliga IT-system och därmed ge kunden möjlighet att fokusera på sin egen affär. För att underlätta och effektivisera på alla nivåer i verksamheten säkerställer vi att den data som finns i systemen speglar verkligheten, är på rätt plats och hanteras på rätt sätt.

 

SQL Systems AB

Sven Ferdinandsson

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2071

sven@sqlsystems.se

 

SQL Systems Sweden AB

Jonas Kimmehed

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2066

jonas@sqlsystems.se