Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

Utbildning för installationshandläggare i SAP och Facil Plus Spatial E.ON Elnät

 

SQL Systems fick i uppdrag av E.ON Elnät att utbilda 40 installationhandläggare på 3 orter i hantering av tillfälliga anläggningar i SAP och Facil. Det som är speciellt med tillfälliga anläggningar är att de måste dokumenteras både i SAP och Facil av installationshandläggaren och att det påverkar nätnyttomodellen om man missar att dokumentera dem på ett korrekt sätt.

 

Eftersom antalet tillfälliga anläggningar, som görs per installationshandläggare är ganska litet, kan man säga att man på just denna arbetsuppgift är en sällan-användare. Detta är det enda tillfället när installationshandläggaren dokumenterar i Facil, det utförs annars av speciell dokumentationspersonal.

 

Utbildningsmaterialet togs fram i STT-Trainer, vilket innebär att användarna kan återvända till materialet när de behöver och köra om utbildningen. STT-Trainer är ett verktyg där man spelar in en sekvens i ett IT-system. Den skapar automatiskt både en "film", en utbildning, en test av utbildningen och dokumentation.