Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

SIMPLE E.ON

 

Vi fick i uppdrag att lägga in all dokumentation och Master Data för hela gasturbinanläggningen, projektet löpte mellan 1992 och 1994. Vi levererade även ett system, SIMPLE, som dokumentation och Master Data placerades i.

 

Vi utvecklade SIMPLE, en vidareutveckling av ett Macintoshbaserat underhållssystem vi utvecklat tidigare. SIMPLE baserades på Oracle och Oracle Card och kördes i PC.

 

Arbetet bestod också i att samordna och läsa in all dokumentation, både anläggningsregister och dokument, att skapa kopplingar mellan objekten i anläggningsregistret och dokumenten, samt att skapa PI-scheman, som var klickbara för sökning av all dokumentation.

 

Just klickbara PI-scheman var en idé vi hade med oss från att ha jobbat med styrning och övervakning, där man ju ofta använder schemabilder för att navigera och styra och övervaka objekt. Vad vi gjorde var att man kunde klicka på t.ex. en pump och via en pop-up meny kunde man sedan välja om man t.ex. ville se data för objektet, kopplade dokument, eller reservdelar. Ett enkelt och intuitivt användargränssnitt, anpassat för drift- och underhållspersonal.