Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

Siemens Turbomachinery Finspång Anläggningsstrukturer och Kunddokumentation för Gasturbiner

 

Vi har ett omfattande uppdrag åt service på Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång som startade 2011 och som fortfarande pågår.

 

Jobbet går ut på att skapa anläggningsstrukturer och kunddokumentation för flera hundra Gasturbiner i SAP, som Siemens har LTP-avtal med eller där man gör annan service.

 

Vi skapar en komplett anläggningsstruktur (KKS-struktur) i SAP, utifrån aggregat, instrument och apparatlistor, som finns i olika system. Vi läser även in kunddokumentationen från ett annat system. Vi gör inläsningen till vårt IVM-verktyg, som vi utvecklat åt UNIPER (E.ON). När vi läst in dessa listor bygger vi en komplett struktur med mek., instrument och apparater. Vi letar även upp materialnummer för komponenter, om det saknas, lägger in reservdelar och kopplar alla dokument i kunddokumentationen till anläggningsstrukturen. Vi lägger även in köpritningar för materialen, där sådana finns.

 

Tekniskt sett använder vi en sorts ”LEGO-block”, för att göra detta, eftersom man på detta sätt kan återanvända samma information i många anläggningar. Det gör att vi halverar arbetet för att få in all information i strukturen.

 

Det här handlar inte om en vanlig migrering av data från flera system, eftersom kvaliteten på informationen varierar från anläggning till anläggning. Vad gäller kunddokumentationen är den dessutom upplagd som kopior i dagens kunddokumentationssystem, medans vi kopplar den mot originalen, som finns i dokumenthanteringssystemet och som automatiskt förs över till SAP. Det innebär att alla kopior av dokument som tidigare funnits tas bort. Dessutom finns ett stort antal dokument från underleverantörer, som inte finns i det interna dokumenthanteringssystemet och därför läggs in direkt i SAP. Även här samkör vi, med hjälp av LEGO-blocken, så att vi undviker att lägga in kopior, som man gjort i det gamla systemet.

 

För varje Gasturbin finns det ca 3.000 funktionella positioner i anläggningsregistret (KKS), ca 1.000-2.000 dokument och ca 1.000 unika material. Med några hundra gasturbiner handlar det här om massiva mängder data som skall hanteras, där samtidigt kvaliteten på data är oerhört central.

 

SQL Systems har en kombination av folk som är duktiga på att hantera stora mängder data, ett starkt system för hantering av datan i form av IVM, kombinerat med ett antal ingenjörer med stor teknisk kompetens kring utrustningen i den här typen av anläggningar. Det är just denna kombinationen, som gör att projektet både går enligt tidplan, ligger under budget och samtidigt har en hög nivå på kvaliteten, något man inte upplever varje dag.

 

Anläggningsstrukturerna är basen för många olika projekt inom Siemens, bland annat skapar man reservdelskataloger, använder det för att skapa offerter och söka information om anläggningen. Att ha all information på ett ställe, sparar oerhört mycket tid.

 

Vi har även vidareutvecklat IVM, så att man kan läsa ut en hel gasturbin från SAP, med en knapptryckning, göra ändringar i dokumentationen och i anläggningsstrukturen, skapa en elektronisk kunddokumentation att skicka till kunden med en knapptryckning, samt automatiskt läsa in alla ändringar i SAP med en enkel knapptryckning. I IVM har vi dessutom utvecklat ett antal mycket tidsbesparande funktioner, som man svårligen gjort i SAP. T.ex. när man skall uppdatera individhanterade turbinskovlar, där man tidigare gjorde manuella uppdateringar på ett knappt hundratal skovlar en och en, kan man i IVM lägga in serier av serienummer och göra uppdateringen på ett bräde. Vad som tidigare tog dagar att göra går nu på någon timme.