Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

Integration GIS – SAP PM EON Elnät

 

SQL Systems fick i uppdrag av E.ON Elnät att ta fram en specifikation för en integration mellan GIS-systemet Facil, som är Master för hela fördelningsnätet, till SAP:s PM-modul, som används för besiktning och arbetsorderhantering. Målet var att man skulle skapa anläggnings-objektet endast en gång och inte som tidigare både i Facil och SAP.

 

En omfattande logikhantering fick skapas för att överbrygga skillnaderna i struktur mellan Facil och SAP. Integrationen baseras på att Facil skickar XML-filer till SAP.