Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

Framtagning av metod och IT-stöd för att hantera ca 100.000 mindre serviceuppdrag vid outsourcing av fältpersonal åt E.ON Elnät

 

SQL Systems fick i uppdrag av E.ON Elnät att ta fram en lösning för hantering av mindre serviceuppdrag vid outsourcing av all fältpersonal till fyra huvudentreprenörer (totalt 250 personer). Eftersom det var så många uppdrag fungerade det inte med vanliga beställningar via SAP.

 

Lösningen blev en XML-baserad integration i stället för en sedan tidigare planerad och dyr handdatorlösning. Anledningen var att entreprenörerna ville använda sina egna handdatorlösningar.

 

Genom att statusskiften skickas mellan entreprenörens system och SAP har man alltid koll på hur ett servicejobb framskrider i kundservice. Den ekonomiska uppföljningen har dessutom blivit oerhört mycket bättre.

 

Den nyttokalkyl som gjordes på projektet var oerhört positiv. I verkligheten var utfallet ännu bättre än kalkylen.

 

SQL Systems roll var dels att ta fram en lösning, dels att skriva specifikationen, dels hade vi rollen som verksamhetsprojektledare (dvs. länken mellan verksamhet och IT-system), samt en stor del i testarbetet.