Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

Öresundsverket UNIPER

 

Vi har haft ett omfattande uppdrag åt UNIPER (E.ON) och Öresundsverket mellan 2007 och 2012. Öresundsverket är en Gaskombianläggning i Malmö på 440 MW el och 250 MW Värme. Uppdraget har innefattat följande delar:

  • Implementation av SAP PM
  • Implementation av SAP WCM för Öresundsverket och E.ON Värme
  • Implementation av SAP DMS och easy DMS för Öresundsverket och E.ON Värme
  • Framtagande av arbetsprocesser för SAP
  • Framtagning och inläsning av Master Data
  • Skapande av anläggningsstrukturer i SAP för kraftverket
  • Inläsning av all dokumentation i SAP för hela kraftverket
  • Koppling av all dokumentation till anläggningsstrukturen

 

Vår roll har varit att vi varit verksamhetens projektledare (PM och WCM) och specialister vid implementation av SAP DMS för Öresundsverket.

 

Vi har tillsammans med verksamheten tagit fram och ritat kompletta processer, som inte bara visar vad man gör i SAP, utan även hur man jobbar. Vi har även utbildat alla anställda rörande underhåll och dokumentation.

 

Vad gäller Master Datan har vi haft ansvar för att dels ta fram korrekt Master Data, dels att läsa in allt i SAP. Vi deltog i projektet för byggandet av Öresundsverket och såg till att data levererades på ett så bra sätt som möjligt (tyvärr hade man missat en hel del i kravställningen på leverantörerna).

 

Med ett konsortium bestående av Hitachi Europe och General Electric och ca 200 underleverantörer, var det ett mycket omfattande jobb att få tag på all data för anläggningsstrukturerna och dessutom all dokumentation i digital form. UNIPER (E.ON) hade beslutat sig för att all dokumentation skulle hanteras digitalt i SAP. Den leverans av pärmar som skedde arkiverades som ett footprint av leveransen.

 

För att hantera den stora mängden data och för att kunna garantera rätt kvalitet, utvecklade vi ett verktyg, IVM (Import Verification and Migration), där vi läste in all Master Data från de olika underleverantörerna. I importdelen sparar vi alltid en kopia av det som lästes in ursprungligen. Efter inläsningen förs data över till verifikationsdelen, där Master Datat granskas, både av oss, så att den var formellt korrekt, t.ex. att man har korrekta KKS-beteckningar, etc. samt att den skickades för teknisk granskning till olika delar av projektet. Vi ansvarade även för att återsända fel och frågor till leverantören, när man hittade fel i dokumentationen.  Alla ändringar som utförs i Verifikationsdelen loggas, så att man alltid vet när och av vem en ändring utförts. När Master Datat så var rättad och godkänd, det kan ta ganska lång tid om den skall skickas till leverantören för rättning och sedan granskas igen, tas den över i migreringsdelen och migreras till SAP. Vi sparar även en kopia i IVM av det som migrerats. Totalt handlar det om ca 25.000 poster i anläggningsregistret och ca 50.000 dokument, ett stort rum fyllt av pärmar. Vi kan i efterhand konstatera att det skulle varit i stort sett omöjligt att hantera all denna Master Data effektivt, utan hjälp av IVM. IVM ägs av UNIPER, men SQL Systems har även använt och sålt verktyget i andra projekt.