Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

Underhållssystem för Göteborg Energi

 

Vi fick 1995 i uppdrag av ABB Utilities att finna ett Asset Management System för den internationella marknaden, samt delta i offertarbetet för Göteborg Energi (GE). Vi gjorde en marknadsundersökning och fann ett system som hette R5 hos SQL Systems i Holland. Systemet kunde hantera flera olika språk och hade 12,5% av världsmarknaden, varför det segrade över IFS, som på den tiden inte var lika internationellt inriktat.

 

Vi hjälpte ABB att offerera och tog affären i kamp med IFS. Systemet i Göteborg är inte bara det användarmässigt största utan även det funktionellt mest kompletta underhållssystem vi implementerat. GE använder anläggningsregister, arbetsordrar, förebyggande underhåll, besiktning, service, projekthantering, inköp, lager och dokumenthantering, både för fjärrvärmenät, produktion, gas och elnät.

 

Vår roll i projektet har varit migrering av data från ett flertal äldre system, installation av systemet, implementation av de olika modulerna i verksamheten, specifikation och utveckling av integrationer till ekonomisystem och andra system, utveckling av handdatorlösningar, tester, utbildning och support. Vi har jobbat med systemet på Göteborg Energi från 1996 till 2003.