Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

GIS-system Facil Plus Spatial för E.ON Värme’s fjärrkylanät och kopparkabelnät

 

SQL Systems fick i uppdrag av E.ON Värme att hjälpa till att ta fram ett arbetssätt för dokumentation av Fjärrkylanätet samt dokumentera nätet. Dessutom ingick att ta fram ett arbetssätt samt leda en "fabrik" av sommarjobbare som dokumenterat kabelkommunikations-nätet.

 

Vi har även utbildat medarbetarna i fabriken.

 

Uppdraget har även utökats till att omfatta implementation av en ny modul, DP/COM, för kabelkommunikationsnätet, där vi på samma sätt tar fram ett arbetssätt för att inte bara dokumentera kablarna, utan alla deras ingående parter och deras kopplingar.