Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

Förenkling av Installationshandläggning för E.ON Elnät

 

Som en del i basdataprojektet tittade vi på att förbättra en av de processerna där de flesta felen i Master Data skapades, nämligen installationshandläggningsprocessen.

 

I den tidigare lösningen var installationshandläggaren inne i ca 30 transaktioner i SAP och fyllde i data, vissa data på flera ställen. Vi byggde en ny fomulärbild i SAP, som tillsammans med en underbild ersätter alla de 30 transaktioner som installationshandläggaren tidigare använde. Dessutom infördes ett batteri med inmatningskontroller som inte fanns innan. Detta ger flera postiva effekter; Tidsmässigt minskar arbetet, ovana installationshandläggare gör mindre fel och spar ännu mer tid, antalet fel i Master Data minskade drastiskt.

 

SQL Systems roll var att vi gjorde specifikationen och fungerade som verksamhetsprojektledare gentemot SAP-projektet, som stod för själva utvecklingen, dvs. vi var länken mellan verksamhet och IT-system.