Referenser

 


Partners som vi har fått möjlighet att samarbeta med under åren som gått.

 

 

 

 

 

Handdatorlösning för AGA Gas

 

Vi fick i uppdrag av AGA Gas att bygga en ny handdator-lösning för deras service- och besiktningsverksamhet. De använde i det läget vårt underhållssystem MP5 (versionen efter R5). Vi hade sedan tidigare en av oss byggd handdatorlösningar för PSION handdatorer, men AGA ville gärna ha en lösning för en mer modern plattform.

 

AGA:s val föll på att använda mobiltelefonen P800 från Ericsson som plattform för att minimera antalet prylar för serviceteknikerna. Vi byggde då en helt online-baserad lösning till serviceteknikerna, vilket innebar att man slapp de långa nedladdningstider man normalt får när man har en off-line-baserad lösning. Att utvecklingstiden var en tiondel av utvecklingstiden för en applikation baserad på nedladdning och uppdateringen momentan i underhållssystemet, var ju ingen nackdel.

 

Funktionellt kunde man utföra besiktningar, skapa och ändra arbetsordrar för t.ex. fel man hittade vid en besiktning, rapportera nedlagd tid, ta ut material ur lokalt lager placerat i servicebilen, skriva ut kvitto till kunden mm. Serviceteknikernas uppfattning om den nya lösningen var mycket positiv.