Process Integration

 

SQL Systems har varit med och specificerat och även utvecklat integrationer mellan olika processer i olika system, framförallt mot SAP. Vi har ofta fungerat som verksamhetens projektledare.

 

Ett exempel är de integrationer som vi både specificerat och byggt för Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång. Dom jobbar med service av Gasturbiner och när man utför en ändring/ombyggnad vid en inspektion, skall man uppdatera anläggningsregistret i CS i SAP. Ett vanligt exempel är att man byter skovlar i turbinen, det handlar om flera hundra skovlar vid ett byte, vilket måste göras manuellt för varje skovel i SAP. I stället läser vi ut hela maskinen till ett hjälpverktyg, IVM – ett access-baserat verktyg som i princip har en kopia av SAP-strukturen, inklusive all kunddokumentation. Utläsningen sker med Winshuttle och är en knapptryckning i IVM, för att läsa ut hela strukturen, alla dokument och alla dokumentkopplingar och BOM:ar. Genom en enkel funktion i IVM, kan man sedan byta alla skovlar på en gång. I IVM finns även funktioner för att lägga in andra ändringar i strukturen, t.ex. ombyggnader och för att uppdatera kund-dokumentationen och för att skapa leveranser av kund-dokumentationen till kunderna. När man gjort alla ändringar, läser man sedan in alla ändringar i hela maskinen med en knapptryckning via Winshuttle.

 

Ett andra exempel är framtagningen av metod och IT-stöd för att hantera ca 100 000 mindre serviceuppdrag vid outsourcing av fältpersonal åt E.ON Elnät. Vad vi gjorde var att vi specificerade en XML-baserad integration mellan E.ON:s SAP-system och outsourcing-entreprenörernas system, i stället för att använda en sedan tidigare planerad och dyr handdatorlösning. Anledningen var att entreprenörerna ville använda sina egna handdatorlösningar.

 

Ett tredje exempel är en specifikation av en integration mellan ett GIS-system och SAP PM för E.ON Elnät. Tanken här är att när man skapar en nätdel i GIS-systemet, skall man automatiskt skapa anläggningsregistret i SAP PM. För detta krävdes en omfattande logik-hantering för att överbrygga skillnaderna i systemen.

 

För att kunna skapa en bra integration är det viktigt att man förstår hur verksamheten fungerar och hur man arbetar. SQL Systems fungerar ofta som länken mellan verksamhet och IT-system, eller IT-avdelningen.

Vår affärsidé

Vårt mål är att optimera kundens användande av sitt befintliga IT-system och därmed ge kunden möjlighet att fokusera på sin egen affär. För att underlätta och effektivisera på alla nivåer i verksamheten säkerställer vi att den data som finns i systemen speglar verkligheten, är på rätt plats och hanteras på rätt sätt.

 

SQL Systems AB

Sven Ferdinandsson

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2071

sven@sqlsystems.se

 

SQL Systems Sweden AB

Jonas Kimmehed

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2066

jonas@sqlsystems.se