Om oss


SQL Systems är ett konsultbolag i Malmö, med ett 20-tal anställda, vi har även ett litet kontor i Stockholm.

SQL Systems personal är företagets främsta tillgång med hög kompetens inom olika områden. Vi har en kombination av SAP/IT-specialister, verksamhetsfolk och tekniker.

 

Kort Historik

Företaget startades 1985 under namnet Optimus Control. Inledningsvis arbetade vi med system för styrning och övervakning av processer, dels med större SCADA-system, dels med PLC-system, framförallt inom kraftbranschen.

I början av 90-talet utvecklade vi ett eget underhållssystem. I mitten av 90-talet bytte vi namn till SQL Systems, i samband med att vi blev distributörer av underhållssystem åt det holländska bolaget SQL Systems (senare uppköpt av Datastream från USA, numera INFOR).

 

Vad jobbar vi med nu?

Vi har de senaste 10 åren arbetat i huvudsak med SAP, till mesta delen med underhåll (SAP PM), service (SAP CS), dokumenthantering (SAP DMS), samt moduler som berör underhåll och service, inköp och lager (SAP MM), ekonomisk uppföljning (SAP FI) mm.

SQL har utfört stora projekt vad gäller implementation av SAP, t.ex. för Öresundsverket i Malmö (UNIPER), i kombination med införandet av Master Data (ett rum med pärmar).

Vi jobbar även med stora Master Data jobb, t.ex. för Siemens i Finspång, där vi läser in Anläggningsregister och Dokumentation för Gasturbiner till SAP. Vi jobbar även med GIS-system, t.ex. att samordna data i GIS-system och SAP.

SQL har också jobbat med Arbetsprocesser, t.ex. för E.ON Elnät, där vi ritade processer för hela verksamheten och införde SOX kontroller. Processerna visade inte bara VAD man skall göra, utan även HUR man utför arbetet.

Vi har även specificerat ett antal integrationer, t.ex. mellan GIS-system och SAP, från SAP till externa leverantörer och mellan Master Data systemet IVM och SAP, där vi jobbar med Winshuttle.

Vi har även lång erfarenhet av system för styrning och övervakning av anläggningar, framförallt kraftanläggningar, där vi t.ex. jobbat med Vattenfall och de stora vattenkraftstationerna i Norrland.

Just kombinationen av kunnande om själva IT-systemen och verksamhetens verklighet, samt teknisk kompetens om utrustning i anläggningarna är vår styrka.

SQL Systems erbjuder sina tjänster inom följande områden:

  • Enterprise Asset Management
  • Master Data Management
  • Business Process Management
  • Process Integration

 

Våra kunder finns främst inom energibranschen och tillverkningsindustrin däribland Siemens, E.ON., UNIPER, ABB och Vattenfall.

 

Bolagen

SQL Systems består av SQL Systems AB och SQL Systems Sweden AB. Samtliga ägare jobbar aktivt i bolagen.

Vår affärsidé

Vårt mål är att optimera kundens användande av sitt befintliga IT-system och därmed ge kunden möjlighet att fokusera på sin egen affär. För att underlätta och effektivisera på alla nivåer i verksamheten säkerställer vi att den data som finns i systemen speglar verkligheten, är på rätt plats och hanteras på rätt sätt.

 

SQL Systems AB

Sven Ferdinandsson

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2071

sven@sqlsystems.se

 

SQL Systems Sweden AB

Jonas Kimmehed

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2066

jonas@sqlsystems.se