Kontakt

 


Välkommen in på en kopp kaffe.

SQL Systems AB

Sven Ferdinandsson

VD
sven@sqlsystems.se

Dir/SMS:
+46 (0) 70-664 2071

SQL Systems Sweden AB

Jonas Kimmehed

VD
jonas@sqlsystems.se

Dir/SMS:
+46 (0) 70-664 2066

 

Vår affärsidé

Vårt mål är att optimera kundens användande av sitt befintliga IT-system och därmed ge kunden möjlighet att fokusera på sin egen affär. För att underlätta och effektivisera på alla nivåer i verksamheten säkerställer vi att den data som finns i systemen speglar verkligheten, är på rätt plats och hanteras på rätt sätt.

 

SQL Systems AB

Sven Ferdinandsson

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2071

sven@sqlsystems.se

 

SQL Systems Sweden AB

Jonas Kimmehed

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2066

jonas@sqlsystems.se