Enterprise Asset Management

 

SQL Systems har under 25 år arbetat med underhållssystem, lösningar för service och GIS-system, ofta i kombination med införande av Master Data.

 

Ett exempel är Öresundsverket i Malmö, där vi hjälpte UNIPER att implementera SAP för hela kraftverket, SAP PM för underhåll, SAP WCM för hantering av arbetstillstånd(både för UNIPER och för E.ON Värme) och SAP DMS för dokumenthantering (både för UNIPER och för E.ON Värme). Samtidigt läste vi in all Master Data, som levererades av ca 200 underleverantörer i en mängd olika format, det gäller både teknisk information för anläggningsregistret och alla dokument. UNIPER valde att hantera alla dokument digitalt, dvs. all dokumentation hanteras i SAP DMS och SAP Easy DMS och kan även hittas via anläggningsregistret i SAP PM. SQL Systems roll var dels att fungera som verksamhetens projektledare gentemot IT, dels att rita processer på ett nytt arbetssätt och dels att läsa in all Master Data i systemet, förutom anläggningsregister och dokumentation gällde detta även material och lager.

 

Det som är annorlunda med SQL Systems, är att vi har kombinationen av djupt systemkunnande, samtidigt som vi har kunnande inom processer och arbetssätt, samt erfarenhet av både underhåll och konstruktion av anläggningar. Detta gör att vi oftast jobbar åt verksamheten, ofta som länken mellan verksamhet och IT, så att man får den bästa lösningen. Det är påfallande ofta man i SAP kan hitta en standardlösning i stället för att bygga dyra och onödiga anpassningar, både inom PM och CS. För att göra detta måste man dels förstå vad verksamheten behöver i detalj, samtidigt som man kan systemet bra, så att man vet vad som går att göra.

 

Vi har även jobbat med GIS-system, både inom Elnät, inom fjärrvärmesidan och för kabelnät/fibernät. Informationen i ett GIS-system och informationen i ett underhållssystem hänger ju ofta ihop, i den meningen att samma objekt finns i bägge systemen.

 

Ett exempel är att märkningen måste hänga ihop, vi jobbar ofta med KKS åt kraftindustrin, både med att märka nya anläggningar och befintliga anläggningar med KKS. Att man använder samma beteckningssystem, både i underhållssystemets anläggningsregister, i ett eventuellt GIS-system, på skyltar i anläggningen, i alla ritningar och i de styrsystem som finns, är en förutsättning för ett säkert arbete i anläggningen, inte minst vid hantering av arbetstillstånd. Det låter självklart, men verkligheten är att det här är ett problem i många anläggningar, med risk för felaktiga kopplingar och inte minst längre tid för att hitta både reservdelar och dokumentation.

 

Som exempel kan nämnas att i Öresundsverket, bedömde underhållsansvariga att det nu tar ca 3-4 minuter för att hitta var man får tag på en defekt komponent i anläggningen, eller ett dokument som man behöver, jämfört med ca en timme i ett pappersbaserat system. En stor skillnad, framförallt om stilleståndskostnaderna är höga.

 

Som vi nämnt ovan har vi även jobbat med SAP WCM (WorkClearance Management), som är en speciell gren inom SAP PM för att hantera arbetstillstånd och risker i anläggningar. Ofta använder man separata system för arbetstillståndshantering, men det är en uppenbar fördel att ha det i SAP, då det direkt påverkar statusflödet i en Arbetsorder.

Vår affärsidé

Vårt mål är att optimera kundens användande av sitt befintliga IT-system och därmed ge kunden möjlighet att fokusera på sin egen affär. För att underlätta och effektivisera på alla nivåer i verksamheten säkerställer vi att den data som finns i systemen speglar verkligheten, är på rätt plats och hanteras på rätt sätt.

 

SQL Systems AB

Sven Ferdinandsson

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2071

sven@sqlsystems.se

 

SQL Systems Sweden AB

Jonas Kimmehed

VD
Dir/SMS: +46 (0) 70-664 2066

jonas@sqlsystems.se